فرانسه فرانسه !!

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زبان شیرینیه
فقط دوست دارم در حد چند کلمه با این زبان آشنا بشم. اینجوری با دیدن کانالهای ماهواره ای فراوون فرانسه و سایتهای موجود به این زبان احساس گنگی نمیکنم.
چه بهتر همین چندکلمه رو با همدیگه دنبال بکنیم
درسته؟100^:gol:
Bienvenue !
بی اَو نو
welcome

 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Salut
سَ لو
Hello


++++++++++++
Bonjour
بُن ژو
Good morning

Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui?
بُنژو کامن و تو اُژُغدوی
Good morning, how are you today?

++++++++++++++

Bonne nuit
بَن نویی
Good night!
:w20:
Bonne nuit et dors bien !
بن نویی اِ دُغ بی-یَن
Good night and sleep well
!

 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Comment vas-tu ?
کامن وَ تو

How are you?

++++++

Comment ça va ?
کامِن ساوا

How's it going?

++++++

Bien, merci.
بی یَن، مغسی
Fine, thanks.
+++++

Comment t'appelles-tu ?
کامن ت َ پِل تو


What's your name?


+++++

Je m'appelle Julia.
ژ مپل ژولیا

My name is Julia.

+++++

 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مرسی بهروز جان اما بعضی از تلفظا مشکل داشت
comment
خونده میشه کوما
مرسی از راهنماییت. خیلی زبون سختیه امیدوارم از اون زبانهایی نباشه که تو هر کشوری به یه لهجه خاص خونده بشه. و در ضمن من این تلفظاشون رو از رو یه فایل صوتی دارم میگم و فکر کنم حق با تو باشه گرچه یه صد باری گوش کردم بهشون.
 

*زهره*

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
مرسی از راهنماییت. خیلی زبون سختیه امیدوارم از اون زبانهایی نباشه که تو هر کشوری به یه لهجه خاص خونده بشه. و در ضمن من این تلفظاشون رو از رو یه فایل صوتی دارم میگم و فکر کنم حق با تو باشه گرچه یه صد باری گوش کردم بهشون.
تو هر کشور که هیچ تو هر منطقه از فرانسه هم یجور تلفظ میشه
فقط تکرار و تکرار
یه دیکشنری داشته باش کنارش خیلی کمک میکنه
 
  • Like
واکنش ها: bmd

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Quel âge as-tu ?
گِل اَژِ تو

How old are you?

J'ai vingt-cinq (25) ans.
ژِی وینک سَنک اُن
I am 25 years old

:lol:
.+++++++++
D'où viens-tu?
دو وی-یَن تو

Where are you from?

Je viens d'Espagne.
ژِ وی-یَن دِسپَنیا

I am from Spain.

+++++++++

connaître
کُ نِتغ

to know
:redface::w20:

On se connaît?
Do we know each other?​
 

*زهره*

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
Quel âge as-tu ?
گِل اَژِ تو

How old are you?

J'ai vingt-cinq (25) ans.
ژِی وینک سَنک اُن
I am 25 years old

:lol:
vingt ro bayad khoond va(n) ye n too damaghi dare
.+++++++++
D'où viens-tu?
دو وی-یَن تو

Where are you from?

Je viens d'Espagne.
ژِ وی-یَن دِسپَنیا

jo

I am from Spain.

+++++++++

connaître
کُ نِتغ

to know
:redface::w20:

On se connaît?
Do we know each other?​
bebakhshid dast karish kardam:gol:
 
  • Like
واکنش ها: bmd

*زهره*

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
خوب کاری کردی. مگه غیر از اینه که من الان دقیقن تو نقطه صفر واییستادم.
فکر نمیکردم وقت اینکار رو داشته باشی. حتمن باز هم از این کارا بکن:redface::gol::gol::gol::gol::gol::gol::gol:
chashm
vase topicaye ghashanget hamishe vaght has
 
  • Like
واکنش ها: bmd

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
présenter
پ غِ زُنتی

to introduce

Je voudrais te présenter à mon ami Paul.
I would like to introduce you to my friend Paul.
یاد کاراگاه پوارو افتادم که رفیقش رو مون امی صدا میکرد:lol:
+++++++un plaisir
ان پلی زیغ
a pleasureC'est un plaisir de faire ta connaissance
سِتن پلیزیغ دو فِغ تَ کُنِسانس
It is a pleasure to meet you!

++++++++
S'il vous/te plaît.
سیل وُ پ لِ/ سیل ت پ لِ
please

S'il te plaît, crois-moi !
Please believe me
!

+++++++++
Merci
مغسی
thanks


Merci pour le cadeau.
مغسی پوغ لِ کدُ
Thanks for the gift.
++++++++
Excuse-moi
اکس کوز موآ

Excuse me


Excuse-moi, est-ce que je te connais ?
Excuse me, do I know you?​
++++++++++
De rien
دِ غی -یَ

You are welcome
!
++++
Au revoir !
اُ غِِ وا

Goodbye!
Au revoir et à bientôt !
ا غ وا اِ ت َ بی-ین تُ
Goodbye and see you soon.
chashm
vase topicaye ghashanget hamishe vaght has
لطف داری زهره جون ماهاهم به لطف بودن تو و دوستای گلمونه که به سرمون میزنه از اینکارا بکنیم وگرنه که:gol:
 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یک مکالمه ساده برای کلمات گفته شده در قسمت های قبل

یک مکالمه ساده برای کلمات گفته شده در قسمت های قبل


Pierre: Salut ! Mon prénom est Pierre.
Julia: Salut Pierre ! Ravie de faire ta connaissance. Moi je m'appelle Julia.
Pierre: Comment ? Gulia ?
Julia: Non, Julia. J-U-L-I-A
Pierre: Ah oui, Julia, ravi de faire ta connaissance.
Julia: Moi de même.
Deux jours après, ils se croisent à la cafétéria de l'Université.
Pierre: Bonjour Julia ! Comment vas-tu ?
Julia: Bien, et toi ?
Pierre: Très bien, merci. Julia, je te présente mon ami Paul, Paul je te présente Julia.
Paul: Salut ! Ravi de faire ta connaissance.
Julia: C'est un plaisir de faire ta connaissance.
Paul: Quel âge as-tu ?
Julia: J'ai 23 ans, et vous deux ?
Paul: Pierre a 24 ans et moi 23 ans.

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Peter: Hello, my name's Peter.
Julia: Hello Peter. Nice to meet you. My name's Julia.
Peter: Sorry? Gulia?
Julia: No, Julia. J – U – L - I –A
Peter: Oh, Julia. Nice to meet you.
Julia: Nice to meet you too.
Two days later, they meet in the university café.
Peter: Good morning Julia, how are you?
Julia: Fine, and you?
Peter: Very well, thanks. Julia, this is my friend Paul; Paul, this is my friend Julia.
Paul: Hello. Nice to meet you.
Julia: Pleased to meet you.
Paul: How old are you?
Julia: I'm 23, and you?
Paul: Peter is 24 and I'm 23
.

 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بودن یا نبون

بودن یا نبون

l'homme
ل ُ م
the man


+++++++​


la femmeلَ فَمthe woman

+++++++​


le monsieurل موسیو


Mister


Bonjour monsieur Johnson!


Good morning Mr. Johnson!


+++++++​la dameل دمthe ladyLa dame porte une très jolie robe.The lady has a very nice dress.​

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

sh1990

عضو
درود
کارتون فوق العاده مفیده:w27:
منم فرانسه بلدم-کم البته:book:-هروقت به اینجا سربزنم سعی میکنم اطلاعاتی هرچند اندک به این تاپیک اضافه کنم:w11:
من عاشق فرانسم:w11:
به کار فوق العادتون ادامه بدید
موفق تر از همیشه باشید:victory:
 
آخرین ویرایش:

sh1990

عضو
اگر بعضی از واژه ها تکراری باشه
excusez moi,svp
لطفا ببخشید:victory:Bonjour
/bɔ̃ʒuʀ/
بون ژوغ
Hello / Good day / Good morningBonsoir
/bɔ̃swaʀ/
بون سواغ
Good evening
Bonne nuit
/bɔn nɥi/
بون نویی
Good night (only said when going to bed)

 

sh1990

عضو

Salut
سلو
/saly/
Hi / Bye


Au revoir
/ɔʀ(ə)vwaʀ/
او غو وواغ
Goodbye

S'il vous plaît / S'il te plaît
/sil vu plɛ/
سیل وو پل
سیل تو پل
Please (formal / informal)
 

sh1990

عضو


Merci (beaucoup)
/mɛʀsi boku/
مقسی بوکوپ
Thank you (very much)
De rien.
/də ʀjɛ̃/
دو غین
You're welcome
Je vous en prie.
/ʒəvu zɑ̃ pri/
ژو وو زان پیغی
You're welcome. (formal) / Go ahead.

 

sh1990

عضو
من فکر کنم اگر تلفظ فینگیلیش بنویسم اشکال نداشته باشه و بهترهم باشه آخه میخوام حروف صدادار معلوم باشه

Bienvenu(e)
/bjɛ̃vəny/
Bian vonoo

Welcome (also You're welcome in Quebec)
Allons-y!
/alɔ̃ zi/
alonzi

Let's go!
A tout à l'heure
/a tu ta lœʀ/
a toota logh

See you in a little while
 

sh1990

عضو


A plus tard
/a ply taʀ/
a ploo tagh

See you later
A bientôt
/a bjɛ̃to/
a bian to

See you soon

A demain
/a dəmɛ̃/
a doman

See you tomorrow

 

sh1990

عضو

Je suis désolé(e)
/dezɔle/
zho sui dezole

I'm sorry
Pardon !
/paʀdɔ̃/
paghdon

Excuse me! (pushing through a crowd) / Sorry! (stepped on someone's foot)
Excusez-moi !
/ekskyze mwa/
exkuze mooa

Excuse me! (getting someone's attention) / I'm sorry! (more formal apology)


 

sh1990

عضو

Comment allez-vous ?
/kɔmɑ̃ tale vu/
koman tale voo

How are you? (formal)
Je vais bien
/ʒə ve bjɛ̃/
zho ve bian

I'm fine.Très bien / mal / pas mal
/tʀɛ bjɛ̃/ /mal/ /pa mal/
tkhe bian
mal
pa mal


Very good / bad / not bad
 
  • Like
واکنش ها: bmd

sh1990

عضو
این دفعه تلفظا واضحه :)


Ça va ?
/sa va/


How are you? (informal)


Ça va.
/sa va/


I'm fine. (informal response to Ça va ?)Oui / non
/wi/ /nɔ̃/


Yes / no

 
  • Like
واکنش ها: bmd

sh1990

عضو
Je pense que ca suffi pour maintenant, au revoir mes amis
J'espère que vous appréciez les écritures
Bonne chance


I think that it's enough for now, Good bye my friends
I hope that you enjoy the posts
Good Luck

من فکر میکنم برای الان کافی باشه به امید دیدار دوستای من
آرزو میکنم که از نوشته ها لذت برده باشید
موفق باشید:victory:
 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
درود
کارتون فوق العاده مفیده:w27:
منم فرانسه بلدم-کم البته:book:-هروقت به اینجا سربزنم سعی میکنم اطلاعاتی هرچند اندک به این تاپیک اضافه کنم:w11:
من عاشق فرانسم:w11:
به کار فوق العادتون ادامه بدید
موفق تر از همیشه باشید:victory:
سلام مرسی لطف کردی
حتمن همین کار رو بکنید
خدا خیرتون بده
سفر پاریس قسمتتون بشه و اینجوری دیگه:gol::gol::redface:
 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بودن یا نبون

بودن یا نبون

le garçon
ل گَغسُن

the boy
Le garçon a 19 ans.
The boy is 19 years old
.

+++++++

la fille
لَ فی

the girl
La fille s'appelle Julia.
The girl's name is Julia.
++++++
Je suis une jeune fille
ژ سویی زون ژون فی.

I am a young girl
فعل هستم در انتهاش حرف صدادارنداشت و رسیده بود به کلمه ای که با حرف صدادار شرو میشه پس خونده شد اونجوری.
فکر کنم البته/آره زهره؟/
++++++


Tu es une jolie femme
تو اِ اَن ژولی فَم.

You are a beautiful woman.
+++++

Tu es un homme grand.
تو اِ زن اُمه گغوند

You are a tall man.
+++++.


 

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
حاجی آلمانی آموزش نمیدی؟:w05:
OUI OUI
TU ES UN JOLIE GARCON
آخرین باری باشه که بهت اخطار میکنم زبونت رو گاز بگیری. با وجود لرد ف من چیکارم.
تازشم این تایپیک دفترچه خط خطی های منه و خودم هم دارم یاد میگیرم.:redface:
 

fatemeh-imani

عضو جدید
bmd عزیز ممنون از کار جالبت:smile:
اما با کلی معذرت خواهی منم با زهره عزیز موافقم. تلفظ هات خیلی اشتباه دارن. بازم ببخشید که اینو گفتم.
یه وقت به دل نگیریدا ...:gol::gol::gol:
 
  • Like
واکنش ها: bmd

bmd

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
bmd عزیز ممنون از کار جالبت:smile:
اما با کلی معذرت خواهی منم با زهره عزیز موافقم. تلفظ هات خیلی اشتباه دارن. بازم ببخشید که اینو گفتم.
یه وقت به دل نگیریدا ...:gol::gol::gol:
درسته من اون ابتدام گفتم که دارم از صفر شروع میکنم.
چون این تلفظ هارو از طریق شنیدن دارم به اینجا منتقل میکنم ممکنه یه سری اشتباهات فاحش و کوچولو :lol:هم توش باشه ولی فکر کنم یه رفیق فرانسوی این روبه روم نیاره به این صورت .
حالا مشکلی هم نیست شما اونجاهایی رو که فکر میکنن درست نیست نقل قول کنین و درستش رو با همون فونت فارسی بنویسین که دوباره تکرار نشن در درسهای بعدی.:gol::gol::gol::gol:
 

Similar threads

بالا