روز نجومی یا روز خورشیدی

Mehr noosh

عضو جدید
روز نجومی / روز خورشیدی هردوتای اینا نشان دهنه گذشت یک روز هستند ، اما یه مقدار با هم فرق دارند :


روز خورشیدی ، مدت زمانیه که طول می کشه تا خورشید برای دومین بار از یه نقطه معین فضا رد بشه ... این زمان بطور متوسط 24:00:00 ساعت میشه ...


روز نجومی، مدت زمانیه که طول می کشه تا ستاره ها برای دومین بار از یه نقطه آسمان رد بشن(یه نقطه مرجع تعیین می کنیم و اون رو ملاک قرار میدیم) ... این زمان میشه : 23
04
...


در واقع ما در روز نجومی ، کره سماوی رو برای سنجش زمان ملاک قرار میدیم - اما در روز خورشیدی ، خورشید رو ملاک قرار میدیم ...


حالا چون زمین دور خورشید می چرخه ، هر روز باید 3 دقیقه و 56 ثانیه بیشتر بچرخه تا بتونه تا خورشید رو در جای قبلی اش ببینه (چون هر روز حدود 1 درجه جلو رفته دیگه) ... همین 4 دقیقه باعث میشه روز خورشیدی بلندتر از روز نجومی باشه (که در انتهای سال برابر یه روز میشه) ...


همین تفاوت در تعریف این دوتاس که مثلا باعث میشه در زمستان و تابستان ، در یه ساعت معین ، صورت های فلکی متفاوتی رو بالای سرمون ببینیم ... چون اون 4 دقیقه-4 دقیقه ها باعث میشه که اینا هی از هم فاصله بگیرن دیگه ... (4 دقیقه ، 4 دقیقه جمع گردد ، وانگهی آسمان شب متحول گردد!)
 

Similar threads

بالا