آیا می دانستید نجومی...

Alpha Leonis

عضو جدید
  • آیا می دانستید همیشه یک طرف کره ی ماه رو به زمین است؟اگر به ماه (نزدیکترین گوی متحرک به زمین) در شبهای مهتابی و تصاویری که از این فاصله بر روی آن به نظر میرسد *دقت کرده باشید *حتما متوجه شده اید که صورت نقره فام مهتاب یکی است.ماه در شبهایی که هلال میشود باز همان چهره را دارد و همان سویش به روی ماست. دلیل این است:smile:سرعت گردش ماه به دور خودش با سرعت گردش آن به دور زمین با هم برابر است.
 

Similar threads

بالا