دانلود مقاله ارزیابی تدابیر واکنشی اجرایی-انتظامی در مقابله با مقابله با بدحجابی و بی حجابی

Elaheh.1

عضو جدید
1عنوان مقاله: ارزیابی تدابیر واکنشی اجرایی-انتظامی در مقابله با مقابله با بدحجابی و بی حجابی
نویسنده : مرضیه رمضانی ، سید مهدی موسوی
تعداد صفحات : 21 زیرشاخه : جزا و جرم شناسی
حجم فایل : 817 kb شماره ثبت : 1392-6-19-11414

 
بالا