حشره کش بیسکایا

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
ماده موثر: تیکلوپرید
گروه شیمیایی: کلرونیکوتینیل
فرمولاسیون : OD 240
نام تجاری: Biscaya (ازشرکت بایر پارسیان)
بیسکایا حشره کشی با طیف وسیع در کنترل آفات-
ماده موثر حشره کش بیسکایا دارای اثر تماسی و گوارشی می باشد
Mode of action: n

با اتصال به محل گیرنده های عصبی حشره باعث ایجاد اختلال در انتقال مناسب پیامهای عصبی در سیستم مرکزی اعصاب حشره می گردد.
این طرز تاثیر با سایر گروه حشره کشها یعنی اُرگانوفسفره ها - کاربامات ها و پیروتیروئیدها متفاوت می باشد.
ابزاری جدید در برنامه مدیریت مقاومت ازجمله کنترل کرم سیب و جاهائیکه حشره کشهای فسفره- کارباماتها و پیروتیروئید ها به صورت سنتی استفاده شده و مقاومت ایجاد کرده اند.
(
1- از کار انداختن سیستم عصبی حشره

2- دارای اثرات تماسی و سیستمیکی

3-دارای اثر ضربه ای سریع

4-بی خطر برای زنبور عسل)

اطلاعات فنی:
تاثیر خوب علیه طیف وسیعی از آفات مکنده و زننده
برای زنبور عسل ضرری ندارد
برای محصول اصلی ضرری ندارد
تاثیر خوب و مطمئن علیه حشراتی که به سختی کنترل می شوند
به عنوان یک حشره کش جدید عاری از حلال ( فرمولاسیون برپایه روغن گیاهی-OD) است که خاصیت پایداری در برابر باران و نفوذ سریع ترآن در برگ اصلاح گردیده است.
wبیسکایا حتی روی سوسک های مقاوم پلن خوار کلزا نیز موثر است
wاثر سریع ضربه ای دارد
wدوام اثر عالی
wدارای فرمولاسیون پیشرفته O-TEQ
wتوصیه شده در برنامه مدیریت تلفیقی محصولICM

علیه آفت پسیل پسته با دُز 3/. لیتر در 1000 لیتر آب به ثبت رسیده است .
علیه آفت کرم سیب با دز 5/. لیتر درهزار لیتر آب به ثبت رسیده است.
علیه آفات پسیل مرکبات،و سوسک پُلن خوار کُلزا در دست ثبت می باشد. 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا