جمله و متن انگلیسی با ترجمه فارسی

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭. 𝐈𝐭'𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟.

با شکوه بودن این نیست که بدون نقص باشی، فقط باید خودت باشی.
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Everything will be okay in the end. If it's not okay, It's not the end

همه مشکلات آخرش حل میشن اگه حل نشده، هنوز آخرش نشده...
 

Similar threads

بالا