جمله و متن انگلیسی با ترجمه فارسی

ros21

عضو جدید
After gun,
love a person that doesn't love you was the most dangerous killing thing

بعد از اسلحه، دوست داشتنِ كسى كه دوستتون نداره خطرناك ترين چيز كشندس!
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Of course life is hard but that doesn't mean you aren't brave enough to face it.

بی‌شک زندگی سخته ولی به این معنی نیست که تو برای روبه‌رو شدن باهاش، به قدر کافی قوی نیستی.
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
If the feelings are mutual, the effort will be equal!

اگه احساس بین دو نفر متقابل باشه،
هر دو به یه اندازه واسش تلاش می‌کنن!
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
I Want Someone Who Says I Love You Every Night And Prove It Every day
من یکی را میخواهم که هر شب بگه عاشقتم و هر روز ثابتش کنه.
┄┅┄┅┄ ❥❥ ┄┅┄┅┄
Always keep your dreams big and your worries small
همیشه آرزوهایت را بزرگ و نگرانی هایت را کوچیک نگه دار.
اجعل أحلامك كبيرة دائمًا و همومك صغيرة.
┄┅┄┅┄ ❥❥ ┄┅┄┅┄
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
IMG_20211202_163538_024.jpg

به خاطر داشته باش که
یکی دیگه با خیلی کمتر از
چیزی که تو داری خوشحاله

شادی تو وابسته به داشته‌هات نیست؛ به جهان درونت بستگی داره...
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
The Answer of some letters are just a breath deep
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
ℙ𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕨𝕙𝕠 𝕝𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟 𝕥𝕠 𝕞𝕠𝕣𝕖
𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕠𝕟𝕖 𝕘𝕖𝕟𝕣𝕖 𝕠𝕗 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔
𝕥𝕖𝕟𝕕 𝕥𝕠 𝕓𝕖: 𝕊𝕞𝕒𝕣𝕥𝕖𝕣,
𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕔𝕣𝕖𝕒𝕥𝕚𝕧𝕖, 𝕠𝕡𝕖𝕟
𝕞𝕚𝕟𝕕𝕖𝕕 𝕒𝕟𝕕 𝕙𝕠𝕟𝕖𝕤𝕥.

آدمایی که به بیش از یک ژانر
موسیقی گوش می‌دن
معمولا باهوش‌تر، خلاق‌تر،
روشنفکرتر و صادق‌ترند .
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Disagreements are fine, disrespect is not.

اختلاف نظر خوبه، بی احترامی خوب نیست.
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
You don’t marry someone you can live with, you marry the person who you cannot live without.

تو با کسی که نتونه باهات زندگی کنه ازدواج نمی کنی، با کسی ازدواج می کنی که نمی تونه بدون تو زندگی کنه.
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
IMG_20220309_131742_795.jpg

خدا جون! اگه اشتباه ميكنم درستم كن.
اگه گم شدم راهنماييم كن.
اگه داشتم جا ميزدم،
كارى كن به راهم ادامه بدم.
منو به سوى عشق و نور پيش ببر.
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
‌ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ᴀɴᴅ ʟᴀsᴛ ᴛʜɪɴɢ ᴏɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ

تـو اولین و آخریـن چیز تـو ذهـن منی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Bᴇ ɴɪᴄᴇ ﹐ ʙᴜᴛ ʟᴇᴀʀɴ ᴛᴏ sᴀʏ ɴᴏ

آدم خوبی باش، اما یاد بگیر گاهی "نه" بگی!
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Forgive your enemies, but never forget their names

دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن
 
بالا