جمله و متن انگلیسی با ترجمه فارسی

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭. 𝐈𝐭'𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟.

با شکوه بودن این نیست که بدون نقص باشی، فقط باید خودت باشی.
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Everything will be okay in the end. If it's not okay, It's not the end

همه مشکلات آخرش حل میشن اگه حل نشده، هنوز آخرش نشده...
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
yoυ’re тнe вeѕт decιѕιon oғ мy lιғe... :)

لذت بخش ترین انتخاب زندگیم تویی 🧿🤍
 

Similar threads

بالا