****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

سلام دوستان خوبم
نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشون شفای همه مریض ها رو از خداوند منان مسئلت داریم.


امام صادق (علیه السلام):
اِنَّ قَلیلَ العَمَلِ مَعَ التَّقْوَی خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ بِلا تَقْویً.
عمل اندک همراه با تقوی بهتر از عمل فراوان بدون تقوی است.
کافی، ج 2، ص 76
جزء یازدهم قرآن کریم
صفحه 202 _آیه 94 تا 99 سوره توبه................................mahtab n
صفحه 203_ آیه 100 تا 106 سوره توبه
..............................nafis.68
صفحه 204_آیه 107 تا 111 سوره توبه
...............................nafis.68

صفحه205_آیه 112 تا 117 سوره توبه

صفحه 206_آیه 118 تا 122 سوره توبه
صفحه 207_آیه 123 تا 129 سوره توبه
صفحه 208_آیه 1 تا 6 سوره یونس
.........................self confidence
صفحه 209_آیه 7 تا 14 سوره یونس
.......................self confidence
صفحه 210_آیه 15 تا 20 سوره یونس

صفحه 211_آیه 21 تا 25 سوره یونس
صفحه 212_آیه 26 تا 33 سوره یونس
صفحه 213_آیه 34 تا 42 سوره یونس

صفحه 214_آیه 43 تا 53 سوره یونس
صفحه 215_آیه 54 تا 61 سوره یونس
صفحه 216 _آیه 62 تا 70 سوره یونس
صفحه 217_آیه 71 تا 78 سوره یونس

صفحه 218_آیه 79 تا 88 سوره یونس
صفحه 219_آیه 89 تا 97 سوره یونس
صفحه 220_آیه 98 تا 106 سوره یونس
..............................Hodaa37
صفحه 221_آیه 107 تا 109 سوره یونس و آیه 1 تا 5 سوره هود


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

سلام دوستان خوبم
نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشون شفای همه مریض ها رو از خداوند منان مسئلت داریم.


امام صادق (علیه السلام):
اِنَّ قَلیلَ العَمَلِ مَعَ التَّقْوَی خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ بِلا تَقْویً.
عمل اندک همراه با تقوی بهتر از عمل فراوان بدون تقوی است.
کافی، ج 2، ص 76
جزء یازدهم قرآن کریم
صفحه 202 _آیه 94 تا 99 سوره توبه................................mahtab n
صفحه 203_ آیه 100 تا 106 سوره توبه
..............................nafis.68
صفحه 204_آیه 107 تا 111 سوره توبه
................................nafis.68

صفحه205_آیه 112 تا 117 سوره توبه
..................................mani24

صفحه 206_آیه 118 تا 122 سوره توبه
.................................mani24
صفحه 207_آیه 123 تا 129 سوره توبه
صفحه 208_آیه 1 تا 6 سوره یونس
.........................self confidence
صفحه 209_آیه 7 تا 14 سوره یونس
.......................self confidence
صفحه 210_آیه 15 تا 20 سوره یونس
..................................pereen
صفحه 211_آیه 21 تا 25 سوره یونس
صفحه 212_آیه 26 تا 33 سوره یونس
صفحه 213_آیه 34 تا 42 سوره یونس

صفحه 214_آیه 43 تا 53 سوره یونس
صفحه 215_آیه 54 تا 61 سوره یونس
صفحه 216 _آیه 62 تا 70 سوره یونس
صفحه 217_آیه 71 تا 78 سوره یونس

صفحه 218_آیه 79 تا 88 سوره یونس
صفحه 219_آیه 89 تا 97 سوره یونس
صفحه 220_آیه 98 تا 106 سوره یونس
..............................Hodaa37
صفحه 221_آیه 107 تا 109 سوره یونس و آیه 1 تا 5 سوره هوددوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.
(#10008)
ممنون:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

سلام دوستان خوبم
نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشون شفای همه مریض ها رو از خداوند منان مسئلت داریم.


امام صادق (علیه السلام):
اِنَّ قَلیلَ العَمَلِ مَعَ التَّقْوَی خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ بِلا تَقْویً.
عمل اندک همراه با تقوی بهتر از عمل فراوان بدون تقوی است.
کافی، ج 2، ص 76
جزء یازدهم قرآن کریم
صفحه 202 _آیه 94 تا 99 سوره توبه................................mahtab n
صفحه 203_ آیه 100 تا 106 سوره توبه
..............................nafis.68
صفحه 204_آیه 107 تا 111 سوره توبه
................................nafis.68

صفحه205_آیه 112 تا 117 سوره توبه
..................................mani24

صفحه 206_آیه 118 تا 122 سوره توبه
.................................mani24
صفحه 207_آیه 123 تا 129 سوره توبه
......................IT Engineer2
صفحه 208_آیه 1 تا 6 سوره یونس
..........................self confidence
صفحه 209_آیه 7 تا 14 سوره یونس
........................self confidence

صفحه 210_آیه 15 تا 20 سوره یونس
...................................pereen
صفحه 211_آیه 21 تا 25 سوره یونس
.........................f*moghadam
صفحه 212_آیه 26 تا 33 سوره یونس
.........................f*moghadam
صفحه 213_آیه 34 تا 42 سوره یونس

صفحه 214_آیه 43 تا 53 سوره یونس
...............................pouriatiz
صفحه 215_آیه 54 تا 61 سوره یونس
...............................pouriatiz
صفحه 216 _آیه 62 تا 70 سوره یونس
..............khanommohandes
صفحه 217_آیه 71 تا 78 سوره یونس
...............khanommohandes

صفحه 218_آیه 79 تا 88 سوره یونس
صفحه 219_آیه 89 تا 97 سوره یونس
صفحه 220_آیه 98 تا 106 سوره یونس
..............................Hodaa37
صفحه 221_آیه 107 تا 109 سوره یونس و آیه 1 تا 5 سوره هوددوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.
(#10008)
ممنون:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

سلام دوستان خوبم
نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشون شفای همه مریض ها رو از خداوند منان مسئلت داریم.


امام صادق (علیه السلام):
اِنَّ قَلیلَ العَمَلِ مَعَ التَّقْوَی خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ بِلا تَقْویً.
عمل اندک همراه با تقوی بهتر از عمل فراوان بدون تقوی است.
کافی، ج 2، ص 76
جزء یازدهم قرآن کریم
صفحه 202 _آیه 94 تا 99 سوره توبه................................mahtab n
صفحه 203_ آیه 100 تا 106 سوره توبه
..............................nafis.68
صفحه 204_آیه 107 تا 111 سوره توبه
................................nafis.68

صفحه205_آیه 112 تا 117 سوره توبه
..................................mani24

صفحه 206_آیه 118 تا 122 سوره توبه
.................................mani24
صفحه 207_آیه 123 تا 129 سوره توبه
......................IT Engineer2
صفحه 208_آیه 1 تا 6 سوره یونس
..........................self confidence
صفحه 209_آیه 7 تا 14 سوره یونس
........................self confidence

صفحه 210_آیه 15 تا 20 سوره یونس
...................................pereen
صفحه 211_آیه 21 تا 25 سوره یونس
.........................f*moghadam
صفحه 212_آیه 26 تا 33 سوره یونس
.........................f*moghadam
صفحه 213_آیه 34 تا 42 سوره یونس......................................یارانراد

صفحه 214_آیه 43 تا 53 سوره یونس
...............................pouriatiz
صفحه 215_آیه 54 تا 61 سوره یونس
...............................pouriatiz
صفحه 216 _آیه 62 تا 70 سوره یونس
..............khanommohandes
صفحه 217_آیه 71 تا 78 سوره یونس
...............khanommohandes

صفحه 218_آیه 79 تا 88 سوره یونس
صفحه 219_آیه 89 تا 97 سوره یونس
صفحه 220_آیه 98 تا 106 سوره یونس
..............................Hodaa37
صفحه 221_آیه 107 تا 109 سوره یونس و آیه 1 تا 5 سوره هود
mohandeseit


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.
(#10008)
ممنون:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز

سلام دوست عزیزم
طبق نظر سنجی که قبلا در این تاپیک به عمل اومده قرارمون بر اینشدکههر فردی یک الی دو صفحه انتخاب کنه تا افراد بیشتری بتونندر ختمسهیم باشن به همین دلیل من هموندو صفحه قبل رو براتون ثبت می کنم البته شما میتاونید این دوصفحه رو هم بخونید .
در پناه حق موفق و پیروز باشید.:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

سلام دوستان خوبم
نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام جعفر صادق (ع) و با توسل به ایشون شفای همه مریض ها رو از خداوند منان مسئلت داریم.


امام صادق (علیه السلام):
اِنَّ قَلیلَ العَمَلِ مَعَ التَّقْوَی خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ بِلا تَقْویً.
عمل اندک همراه با تقوی بهتر از عمل فراوان بدون تقوی است.
کافی، ج 2، ص 76
جزء یازدهم قرآن کریم
صفحه 202 _آیه 94 تا 99 سوره توبه................................mahtab n
صفحه 203_ آیه 100 تا 106 سوره توبه
..............................nafis.68
صفحه 204_آیه 107 تا 111 سوره توبه
................................nafis.68

صفحه205_آیه 112 تا 117 سوره توبه
..................................mani24

صفحه 206_آیه 118 تا 122 سوره توبه
.................................mani24
صفحه 207_آیه 123 تا 129 سوره توبه
......................IT Engineer2
صفحه 208_آیه 1 تا 6 سوره یونس
..........................self confidence
صفحه 209_آیه 7 تا 14 سوره یونس
........................self confidence

صفحه 210_آیه 15 تا 20 سوره یونس
...................................pereen
صفحه 211_آیه 21 تا 25 سوره یونس
.........................f*moghadam
صفحه 212_آیه 26 تا 33 سوره یونس
.........................f*moghadam
صفحه 213_آیه 34 تا 42 سوره یونس......................................یارانراد

صفحه 214_آیه 43 تا 53 سوره یونس
...............................pouriatiz
صفحه 215_آیه 54 تا 61 سوره یونس
...............................pouriatiz
صفحه 216 _آیه 62 تا 70 سوره یونس
..............khanommohandes
صفحه 217_آیه 71 تا 78 سوره یونس
...............khanommohandes

صفحه 218_آیه 79 تا 88 سوره یونس
................................Hodaa37
صفحه 219_آیه 89 تا 97 سوره یونس
..............................fereshte.m
صفحه 220_آیه 98 تا 106 سوره یونس
..............................Hodaa37
صفحه 221_آیه 107 تا 109 سوره یونس و آیه 1 تا 5 سوره هود
mohandeseit


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.
(#10008)
ممنون:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم


نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت معصومه (س) و با توسل به ایشان از خداوند منان عاقبت به خیری همه جوانان رو از خداوند منان خواستاریم.


امام صادق عليه السلام :

ان للّه حرماً و هو مكه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدينة ألا وان لاميرالمؤمنين عليه السلام حرماً و هو الكوفه الا و انَّ قم الكوفة الضغيرة ألا ان للجنة ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها اموأة من ولدى اسمها فاطمه بنت موسى عليهاالسلام و تدخل بشفاعتها شيعتى الجنة با جمعهم .

خداوند حرمى دارد كه مكه است پيامبر حرمى دارد و آن مدينه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنيا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شيعيان من وارد بهشت مى شوند .

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود

صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود

صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود

صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود

صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود

صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود

صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود

صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف

صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف

صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف

صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم


نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت معصومه (س) و با توسل به ایشان از خداوند منان عاقبت به خیری همه جوانان رو از خداوند منان خواستاریم.


امام صادق عليه السلام :

ان للّه حرماً و هو مكه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدينة ألا وان لاميرالمؤمنين عليه السلام حرماً و هو الكوفه الا و انَّ قم الكوفة الضغيرة ألا ان للجنة ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها اموأة من ولدى اسمها فاطمه بنت موسى عليهاالسلام و تدخل بشفاعتها شيعتى الجنة با جمعهم .

خداوند حرمى دارد كه مكه است پيامبر حرمى دارد و آن مدينه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنيا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شيعيان من وارد بهشت مى شوند .

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود
..............................................
nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود
............................................
nafis.68
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
...........................................
ایلین1366
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود
...........................................
ایلین1366

صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود

صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود

صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود

صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
.....................................
Maryam.67
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...
Maryam.67
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف
................................................
سامرانی
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف.
.............................................
سامرانی

صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
............................................
pereen
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 
آخرین ویرایش:

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم


نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت معصومه (س) و با توسل به ایشان از خداوند منان عاقبت به خیری همه جوانان رو از خداوند منان خواستاریم.


امام صادق عليه السلام :

ان للّه حرماً و هو مكه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدينة ألا وان لاميرالمؤمنين عليه السلام حرماً و هو الكوفه الا و انَّ قم الكوفة الضغيرة ألا ان للجنة ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها اموأة من ولدى اسمها فاطمه بنت موسى عليهاالسلام و تدخل بشفاعتها شيعتى الجنة با جمعهم .

خداوند حرمى دارد كه مكه است پيامبر حرمى دارد و آن مدينه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنيا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شيعيان من وارد بهشت مى شوند .

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود
..............................................
nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود
............................................
nafis.68
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
...........................................
ایلین1366
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود
...........................................
ایلین1366

صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود
...............................................mani24
صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود
...............................................mani24
صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود

صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
.....................................
Maryam.67
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...
Maryam.67
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف
................................................
سامرانی
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف.
.............................................
سامرانی

صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
............................................
pereen
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 
بالا