****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم


نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت معصومه (س) و با توسل به ایشان از خداوند منان عاقبت به خیری همه جوانان رو از خداوند منان خواستاریم.


امام صادق عليه السلام :

ان للّه حرماً و هو مكه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدينة ألا وان لاميرالمؤمنين عليه السلام حرماً و هو الكوفه الا و انَّ قم الكوفة الضغيرة ألا ان للجنة ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها اموأة من ولدى اسمها فاطمه بنت موسى عليهاالسلام و تدخل بشفاعتها شيعتى الجنة با جمعهم .

خداوند حرمى دارد كه مكه است پيامبر حرمى دارد و آن مدينه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنيا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شيعيان من وارد بهشت مى شوند .

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود
..............................................
nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود
............................................
nafis.68
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
...........................................
ایلین1366
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود
...........................................
ایلین1366

صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
.............................................
R.N.Z
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
..............................................
R.N.Z
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود

صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود

صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود
...............................................mani24
صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود
...............................................mani24
صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود.
..........................................
mahtab n
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
....................................
mohandeseit

صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
.....................................
Maryam.67
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...
Maryam.67
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف
................................................
سامرانی
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف.
.............................................
سامرانی

صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
............................................
pereen
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 

sara.hoseini90

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=2][/h]
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم


نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به حضرت معصومه (س) و با توسل به ایشان از خداوند منان عاقبت به خیری همه جوانان رو از خداوند منان خواستاریم.


امام صادق عليه السلام :

ان للّه حرماً و هو مكه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدينة ألا وان لاميرالمؤمنين عليه السلام حرماً و هو الكوفه الا و انَّ قم الكوفة الضغيرة ألا ان للجنة ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها اموأة من ولدى اسمها فاطمه بنت موسى عليهاالسلام و تدخل بشفاعتها شيعتى الجنة با جمعهم .

خداوند حرمى دارد كه مكه است پيامبر حرمى دارد و آن مدينه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنيا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شيعيان من وارد بهشت مى شوند .

جزء دوازدهم قرآن کریم
صفحه 222 _ آیه 6 تا 12 سوره هود
..............................................
nafis.68
صفحه 223 _ آیه 13 تا 19 سوره هود
............................................
nafis.68
صفحه 224 _ آیه 20 تا 28 سوره هود
...........................................
ایلین1366
صفحه 225 _ آیه 29 تا 37 سوره هود
...........................................
ایلین1366

صفحه 226 _ آیه 38 تا 45 سوره هود
.............................................
R.N.Z
صفحه 227 _ آیه 46 تا 53 سوره هود
..............................................
R.N.Z
صفحه 228 _ آیه 54 تا 62 سوره هود
...............................................
mani24
صفحه 229 _ آیه 63 تا 71 سوره هود
...............................................
mani24
صفحه 230 _ آیه 72 تا 81 سوره هود
...............................................man i24
صفحه 231 _ آیه 82 تا 88 سوره هود
...............................................man i24
صفحه 232 _ آیه 89 تا 97 سوره هود.
..........................................
mahtab n
صفحه 233 _ آیه 98 تا 108 سوره هود
....................................
mohandeseit

صفحه 234 _ آیه 109 تا 117 سوره هود
.....................................
Maryam.67
صفحه 235 _ آیه 118 تا 123 سوره هود –آیه 1 تا 4 سوره یوسف
...
Maryam.67
صفحه 236 _ آیه 5 تا 14 سوره یوسف
................................................
سامرانی
صفحه 237 _ آیه 15 تا 22 سوره یوسف.
.............................................
سامرانی

صفحه 238 _ آیه 23 تا 30 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 239 _ آیه 31 تا 37 سوره یوسف
...............................
self confidence
صفحه 240 _ آیه 38 تا 43 سوره یوسف
............................................
pereen
صفحه 241 _ آیه 44 تا 52 سوره یوسف
............................................ایلین1366

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:

 

sara.hoseini90

عضو جدید
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم

نیت:
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و از خداوند متعال سلامتی و فرج امام زمان (عج) را خواستاریم.

نیایش هایی از امام سجاد (ع):

خداوندا
برمحمد و آل او رحمت و درود فرست
و
مرا به زينت شايستگان بياراي و لباس زيبنده پاکان را به من بپوشان
تا
در گسترش عدالت و فرونشاندن خشم و بر قرار کردن پيوند در پراکندگي ها و پوشاندن عيب هاي ديگران و نرم خويي و ترک عيبجويي و سرزنش مردم اقدام کنم
و
سخن حق گويم گرچه سخت و گران باشدوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
جزء سیزدهم قرآن کریم

صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف
............................sara.hoseini90

صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف

صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف

صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد

صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد

صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد

صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد

صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم

صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم

صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:

 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم

نیت:
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و از خداوند متعال سلامتی و فرج امام زمان (عج) را خواستاریم.

نیایش هایی از امام سجاد (ع):

خداوندا
برمحمد و آل او رحمت و درود فرست
و
مرا به زينت شايستگان بياراي و لباس زيبنده پاکان را به من بپوشان
تا
در گسترش عدالت و فرونشاندن خشم و بر قرار کردن پيوند در پراکندگي ها و پوشاندن عيب هاي ديگران و نرم خويي و ترک عيبجويي و سرزنش مردم اقدام کنم
و
سخن حق گويم گرچه سخت و گران باشدوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
جزء سیزدهم قرآن کریم

صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف
............................sara.hoseini90

صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف
......................................
ایلین1366
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف
......................................
ایلین1366
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف
...............................
mohandeseit

صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف
.......................................
nafis.68
صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف.
....................................
nafis.68
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد
........................................
Maryam.67

صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد
......................................
Maryam.67
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد

صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد

صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم

صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم

صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم.
...............................
Hodaa37
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم
................................
Hodaa37

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:

 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد
 

self.f_t_m990

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
التماس دعا
:gol:
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم

نیت:
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و از خداوند متعال سلامتی و فرج امام زمان (عج) را خواستاریم.

نیایش هایی از امام سجاد (ع):

خداوندا
برمحمد و آل او رحمت و درود فرست
و
مرا به زينت شايستگان بياراي و لباس زيبنده پاکان را به من بپوشان
تا
در گسترش عدالت و فرونشاندن خشم و بر قرار کردن پيوند در پراکندگي ها و پوشاندن عيب هاي ديگران و نرم خويي و ترک عيبجويي و سرزنش مردم اقدام کنم
و
سخن حق گويم گرچه سخت و گران باشدوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
جزء سیزدهم قرآن کریم

صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف
............................sara.hoseini90

صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف
......................................
ایلین1366
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف
......................................
ایلین1366
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف
...............................
mohandeseit

صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف
.......................................
nafis.68
صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف.
....................................
nafis.68
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد
........................................
Maryam.67

صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد
......................................
Maryam.67
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
...........................................
mani24
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
...........................................
mani24
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد
..............................Ir. A. P,
mani24

صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد
.............................................
R.N.Z
صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
..
self confidence
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
.............................
self confidence
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم
..........................................
R.N.Z

صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم

صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم.
....................................
Hodaa37
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم
.....................................
Hodaa37

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:

 

R.N.Z

عضو جدید
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:


در زمان خوشی و نا خوشی توکل کنید
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب الانبياء و الاولياء و الصديقين"


سلام دوستان عزیزم

نیت:
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و از خداوند متعال سلامتی و فرج امام زمان (عج) را خواستاریم.

نیایش هایی از امام سجاد (ع):

خداوندا
برمحمد و آل او رحمت و درود فرست
و
مرا به زينت شايستگان بياراي و لباس زيبنده پاکان را به من بپوشان
تا
در گسترش عدالت و فرونشاندن خشم و بر قرار کردن پيوند در پراکندگي ها و پوشاندن عيب هاي ديگران و نرم خويي و ترک عيبجويي و سرزنش مردم اقدام کنم
و
سخن حق گويم گرچه سخت و گران باشدوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
جزء سیزدهم قرآن کریم

صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف
............................sara.hoseini90

صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف
......................................
ایلین1366
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف
......................................
ایلین1366
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف
...............................
mohandeseit

صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف
.......................................
nafis.68
صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف.
....................................
nafis.68
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
................................fereshte.m
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد
........................................
Maryam.67

صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد
......................................
Maryam.67
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
...........................................
mani24
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
...........................................
mani24
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد
..............................Ir. A. P,
mani24

صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد
.............................................
R.N.Z
صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
..
self confidence
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
.............................
self confidence
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم
..........................................
R.N.Z

صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم
.......دانشجوی کامپیوتر , mahtab n
صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
.............................دانشجوی کامپیوتر
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم.
....................................
Hodaa37
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم
.....................................
Hodaa37

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان عزیزم

نیت :
این جزء رو با احترام تقدیم می کنیم به اهل بیت و چهارده معصوم (ع) و با توسل به آنان براورده شدن حاجات و شفای همه بیماران بالاخص بیماری یکی از دوستان هم باشگاهیمون رو از خداوند منان خواستاریم.


امام صادق (ع):
مَن عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ و مَن خافَ اللهَ سَخَت نَفسَهُ عَنِ الدُّنیا
هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.
(جهاد النفس، ص 83)

جزء چهاردهم قرآن کریم
صفحه 262 _ آیه 1 تا 15 سوره حجر
صفحه 263 _ آیه 16 تا 31 سوره حجر
صفحه 264 _ آیه 32 تا 51 سوره حجر
صفحه 265 _ آیه 52 تا 70 سوره حجر

صفحه 266 _ آیه 71 تا 90 سوره حجر
صفحه 267 _ آیه 91 تا 99 سوره حجر..آیه 1 تا 6 سوره نحل
صفحه 268 _ آیه 7 تا 14 سوره نحل
صفحه 269 _ آیه 15 تا 26 سوره نحل

صفحه 270 _ آیه 27 تا 34 سوره نحل
صفحه 271 _ آیه 35 تا 42 سوره نحل
صفحه 272 _ آیه 43 تا 54 سوره نحل
صفحه 273 _ آیه 55 تا 64 سوره نحل

صفحه 274 _ آیه 65 تا 72 سوره نحل
صفحه 275 _ آیه 73 تا 79 سوره نحل
صفحه 276 _ آیه 80 تا 87 سوره نحل
صفحه 277 _ آیه 88 تا 93 سوره نحل

صفحه 278 _ آیه 94 تا 102 سوره نحل
صفحه 279 _ آیه 103 تا 110 سوره نحل
صفحه 280 _ آیه 111 تا 118 سوره نحل
صفحه 281 _ آیه 119 تا 128 سوره نحل


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 
بالا