تست خاک

hadis66

عضو جدید
تست خاک:heart:


[FONT=arial, helvetica, sans-serif]تست خاک یکی از راههایی است که به شما کمک می کند تا بدانید که چه چیز هایی برای رشد بهتر گیاهتان نیاز دارید[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]تست خاک اطلاعات مورد نیاز در مورد خاک شما در اختیارتان می گذارد که خاک شما چه عناصری دارد و از چه ترکیبی ساخته شده است[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]و این کمک می کند تا از استفاده بی رویه کود که در کشور ما جا افتاده است در جایی که لازم نیست جلوگیری شود [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]و کمک میکند تا در جایی که لازم است کود به اندازه مصرف بکنیم.[/FONT]

[FONT=times new roman, times, serif]کی می توانیم نمونه بگیریم:[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]بهترین زمان برداشت نمونه خاک برای آزمایش بعد از برداشت در پاییز و یا قبل از کود دهی در بهار می باشد.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]از برداشتن نمونه به مدت کوتاهی بعد از آهک دهی (برای تعدیل pH خاک) ، کوددهی(هر نوع کودی) و یا زمانی که زمین خیس است خودداری کنید.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]نمونه گیری از خاک باید هر 2 یا 3 سال یک بار تکرار شود.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]مکان وعمق نمونه گیری:[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]مکان نمونه گیری باید بصورت تصادفی انتخاب شود و در دو عمق مختلف ( از هر کدام چند نمونه که بعد از [FONT=times new roman, times, serif]برداشت ، [/FONT]عمق های مختلف بصورت جداگانه مخلوط می شوند) باید نمونه گیری صورت بگیرد:[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- حدود 15 سانتی متری [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- حدود 30 سانتی متری:w27:[/FONT]​
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
تست خاک

تست خاک
------------


تست خاک یکی از راههایی است که به شما کمک می کند تا بدانید که چه چیز هایی برای رشد بهتر گیاهتان نیاز دارید

تست خاک اطلاعات مورد نیاز در مورد خاک شما در اختیارتان می گذارد که خاک شما چه عناصری دارد و از چه ترکیبی ساخته شده است
و این کمک می کند تا از استفاده بی رویه کود که در کشور ما جا افتاده است در جایی که لازم نیست جلوگیری شود
و کمک میکند تا در جایی که لازم است کود به اندازه مصرف بکنیم.

کی می توانیم نمونه بگیریم:
بهترین زمان برداشت نمونه خاک برای آزمایش بعد از برداشت در پاییز و یا قبل از کود دهی در بهار می باشد.
از برداشتن نمونه به مدت کوتاهی بعد از آهک دهی (برای تعدیل pH خاک) ، کوددهی(هر نوع کودی) و یا زمانی که زمین خیس است خودداری کنید.
نمونه گیری از خاک باید هر 2 یا 3 سال یک بار تکرار شود.
مکان وعمق نمونه گیری:
مکان نمونه گیری باید بصورت تصادفی انتخاب شود و در دو عمق مختلف ( از هر کدام چند نمونه که بعد از برداشت ، عمق های مختلف بصورت جداگانه مخلوط می شوند) باید نمونه گیری صورت بگیرد:
1- حدود 15 سانتی متری
2- حدود 30 سانتی متری
مطالب مکمل از آقای هاشمی نژاد:
1- عمق نمونه برداری با توجه به نوع محصول انتخاب می شود یعنی برای گیاهان باغی مسلما عمق 30 سانتی متری مناسب نیست بلکه با توجه به عمق ریشه های فعال انتخاب می شود.
2- در مورد تعداد نمونه ها توصیه می شود کتاب فیزیک خاک آقای دکتر بای بوردی را مطالعه نمایید البته یکی از پیوستهای آخر این کتاب این موضوع را بررسی کرده است
3- در مورد استراتژی نمونه برداری و اینکه از چه نقاطی نمونه بگیرید نیز بستگی به نحوه توزیع متغیر مورد نظرتان در منطقه دارد و روشهای مختلفی در این زمینه مطرح شده اند باز هم توصیه می شود کتاب Methods of soil Analysis به خصوص بخشهای اول آن را مطالعه نمایید.
4- نوع اندازه گیری ها نیز بستگی به هدف شما دارد
5- مهمتر از همه این مسائل تحلیل نتایج بدست آمده است که حتما باید با یک متخصص مشورت شود.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

l-mohajeri

عضو جدید
بررسی مورفولوژی کلنی ها و شمارش تعداد باکتری های خاک به شیوه ی pour plate method هدف از این آزمایش تعیین تعداد باکتری های موجود در یک نمونه ی خاک می باشد. در این شیوه در واقع تعداد باکتری های زنده شمارش می شود. برای انجام آزمایش ابتدا نمونه های با رقت های مختلف از باکتری های موجود در خاک تهیه کردیم. برای این منظور ابتدا با اضافه کردن 1 گرم خاک به 9cc آب استریل 10ml محلول با رقت 0.1 از باکتری های خاک تهیه کردیم. برای تهیه ی رقت 0.01 از باکتری های موجود در خاک 1ml از نمونه ی موجود در لوله ی شماره ی 1 را به 9ml آب سترون اضافه کردیم. برای تهیه ی رقت های بیشتر هر بار 1ml از محلول موجود در لوله را به لوله ی بعدی که حاوی 9ml آب مقطر بود اضافه کردیم و به این ترتیب رقت های 10[SUP]-1[/SUP],10[SUP]-2[/SUP],10[SUP]-3[/SUP],10[SUP]-4[/SUP],10[SUP]-5[/SUP][SUP] [/SUP]از باکتری های موجود در خاک به دست آمد. برای شمارش تعداد باکتری ها نیاز به کشت باکتری و شمارش کلنی های حاصل بود. برای این منظور از محیط کشت NA استفاده کردیم. مسلما تعداد باکتری های موجود در لوله ی شماره ی 1 که حاوی باکتری با رقت 0.1 است بسیار بیشتر از محدوده ی 300-30 (محدوده ی قابل شمارش) می باشد بنابراین از لوله ی شماره ی 1 کشتی تهیه نشد. برای تهیه ی کشت ابتدا 0.1ml از نمونه ی موجود در هر لوله را به پلیت سترون منتقل کردیم و سپس NA مذاب را در دمایی که باعث مرگ باکتری ها نشود به پلیت منتقل کردیم و برای اینکه باکتری ها به خوبی در محیط کشت پراکنده شوند پلیت محتوی محیط کشت و باکتری ها را به آرامی به صورت حرکت 8 جابجا کردیم و در انکوباتور قرار دادیم. شمارش : تعداد کلنی های موجود در لوله ی شماره ی 2 (10[SUP]-2[/SUP]) غیر قابل شمارش بود. در لوله ی شماره ی 5 (10[SUP]-5[/SUP]) تقریبا کلنی مشاهده نمی شد (کمتر از 30 کلنی) بنابراین فقط تعداد کلنی ها ی موجود در پلیت های مربوط به لوله های 3 (10[SUP]-3[/SUP]) و 4 (10[SUP]-4[/SUP]) شمارش شدند که نتایج در جدول زیر خلاصه شده است :
شماره لوله
رقت
تعداد کلنی شمارش شده
تعداد باکتری
3
10[SUP]-3[/SUP]​
139​
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif​
4
10[SUP]-4[/SUP]​
48​
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif​
برای محاسبه ی تعداد باکتری های موجود در نمونه ی خاک تعداد کلنی های شمارش شده در هر پلیت را در عکس ضریب رقت لوله ی مربوط به آن پلیت ضرب می کنیم . ضمنا چون 0.1ml از هر نمونه به پلیت منتقل شده است باید در 10 نیز ضرب شوند.
 

Similar threads

بالا