تجمع دختران در تهران ( بحران بی شوهری )

A M I N_BND

عضو جدید
کاربر ممتاز

SOHAJ

عضو جدید
ببخشید خواهران گلم منظورم شماها نیستید;)
ایناکه دارن به اندازه کافی خودشونو عرضه میکنن چه نیازی به شوهر بعدشم شوهرم که کنن واسه پولشون میخوان که یکی خرجه بزک دوزکشون رو بده که براشون مهم نیست که چه جور مردی فقط یه خریدار میخوان
 

-->ali<--

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
همینجوری میشه که شایعات شروع میشه دیگه
نکنید این کارها را.
 
بالا