بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟

Nazi_Elite

عضو جدید
کاربر ممتاز


جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت :
بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟
.
.
.
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت :
آری من مسلمانم..
.
.
.
جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد ، پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد
.
.
.
جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید :
آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟
افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند ، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت :
چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود !!!
.
.
.
به اروپا رفتم اسلام بود مسلمان نبود ، به ایران آمدم همه مسلمان بودند ولی اسلام نبود!!! سید جمال الدین اسد آبادی​
 

E ntezar

عضو جدید
کاربر ممتاز
خوب خیلی جالب بود..البته من به حاضرین حق میدم که یه جورایی انکار کنند...
 

Eshgh Khoodayi

عضو جدید
کاربر ممتاز
به نظر من اعتقاد بین مسلمان ها مرده
دل ساف و ساده خیلی کم
باشه هم تو سه سوت کر و پرش به همیریزن
 

Nazi_Elite

عضو جدید
کاربر ممتاز
آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم...نه به هر قیمتی زندگی کنیم (آیت ا... بهجت ):gol::gol:
 
بالا