اگه ببيني نفر قبلی رو تو خيابون كتك ميزنن چي كار ميكني؟

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اگه پسر بودم اونی که مقصر بود رو جوری میزدم که دفعه آخرش باشه قلدر بازی درمیاره:huh:

ولی حالا که پسر نیستم لازمم نیست بتمن شم:D

پس میگم نزنش گناه داره فردا کلاس داره!خب؟اونم میگه خب:huh:
 

Ahmad Engineer

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اگه پسر بودم اونی که مقصر بود رو جوری میزدم که دفعه آخرش باشه قلدر بازی درمیاره:huh:

ولی حالا که پسر نیستم لازمم نیست بتمن شم:D

پس میگم نزنش گناه داره فردا کلاس داره!خب؟اونم میگه خب:huh:
میگم دختر مردمو چرا میزنی؟
میگن ب تو چ
میگم ببخشید دخالت کردم😁
چماقمو در میارم از تو ماشین همه رو میزنم😃😃😃😃
 

Similar threads

بالا