اعدام ،عاقبت رابطه نامشروع

Elaheh.1

عضو جدید
دادگاه زن و مردی که با کمک یکدیگر شوهر زن را کشته و جسدش را سوزانده بودند به اعدام و زندان محکوم کرد.
در یکی از روزهای اسفندماه سال 87، زنی حدود 35ساله با حضور در کلانتری قاسم آباد مشهد از ناپدیدشدن همسرش خبر داد. با تحقیقات اولیه ماموران پلیس، زن پرده از جنایتی مخوف برداشت و به قتل همسرش به کمک مردی به نام علی اعتراف کرد. با توجه به اظهارات زن، نیروهای پلیس موفق شدند علی را شناسایی و دستگیر کنند و تحقیقات درباره این جنایت توسط بازپرس ویژه قتل عمد وقت مشهد و کارآگاهان اداره جرایم جنایی آگاهی خراسان رضوی آغاز شد.
براساس اعترافات متهمان مشخص شد که آن ها از حدود یک سال و نیم قبل از ماجرای قتل با یکدیگر آشنا شده بودند و رابطه مخفی داشتند. آنها مدتی پس از این رابطه طولانی که باردارشدن زن را نیز به دنبال داشت نقشه توطئه آمیز از سر راه برداشتن تنها مانع این رابطه یعنی همسر زن را طراحی کردند. در ساعات نیمه شب حادثه هنگامی که همسر و فرزندان زن در خواب بودند علی به خانه او رفت تا نقشه شوم را اجرا کند. زن در خانه را باز گذاشت تا علی با میله ای فلزی که در دست داشت وارد خانه شود. علی وارد منزل آن ها شد و درحالی که بچه ها در پذیرایی خواب بودند به داخل اتاق خواب رفت و با واردکردن 2ضربه به سر مقتول وی را به قتل رساند. سپس به کمک زن جنازه مرد را در پتو پیچید و به صندوق عقب خودرو پیکان علی منتقل کرد. چند ساعت بعد همزمان با طلوع خورشید آن ها به سمت خارج شهر حرکت کردند و در پشت تپه ای در حاشیه جاده نیشابور با ریختن بنزین بر روی جسد آن را سوزاندند.
علی در اعترافاتش گفته بود که با میله فلزی 2 ضربه به سرمقتول وارد آورده است که مقتول پس از این دو ضربه جان خود را از دست داده است اما نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی نشان داد که علت مرگ فشار جسم خارجی بر عناصر حیاتی گردن و خفگی بوده است هرچند که ضربات میله شکستگی جمجمه را به دنبال داشته است.
در پایان جلسه محاکمه 11بهمن امسال در شعبه 5 دادگاه کیفری خراسان رضوی برگزار شد. علی به اتهام قتل عمد به اعدام با طناب دار و از نظر جنایت بر میت به صورت آتش زدن جسد به پرداخت جریمه و از نظرداشتن رابطه نامشروع به تحمل 100ضربه شلاق محکوم شد. همچنین همسر مقتول نیز به اتهام معاونت در قتل عمدی همسرش و نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مرجع انتظامی و اقاریر صریح به 15سال حبس محکوم شد
 

Similar threads

بالا