ارتباط فقط برای دوستی نه ازدواج!/ الگو پذیری از بیگانه

amir-

عضو جدید
کاربر ممتاز
به گزارش برنا، این روزها دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند رو به افزایش است و دختران و پسران جوان به بهانه‌های مختلف به این نوع از دوستی‌ها روی می‌آورند.

دکتر علی انتظاری،مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی رواج دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند را مربوط به عوامل مختلفی می‌داند و در این باره به خبرنگار برنا می‌گوید: یکی از مهمترین عوامل این مساله این است که بسیاری از مردم از طریق رسانه‌های بیگانه و سبک زندگی که در کشورهای دیگر رایج است، تحت تاثیر الگوهای فرهنگ بیگانه‌ای قرار می‌گیرند که مناسب کشور و جامعه و فرهنگ ما نیست؛ از طریق این رسانه‌ها فرهنگ پذیری متفاوت و متمایزی صورت می گیرد که باعث می شود گرایش برای دوستی های بین دو جنس افتاق بیافتد و این عاملی است که تاثیر گذار بوده و به نظر من عامل مهمی است و به اصطلاح مواقعی بیشتر کارایی پیدا می‌کند که ما الگوی کارا و موثری نداریم تا جایگزین این الگو قرار بدهیم.

به دلیل اینکه الگوهای فرهنگی سنتی، پویایی لازم را ندارند و نمی‌توانند خود را با شرایط روز و نیازهای جامعه هماهنگ کنند، تاثیر رسانه‌های بیگانه در ایجاد چنین سبک زندگی بیشتر می‌شود. این عامل بسیار مهم و تاثیر گذاری است که قاعدتا باید برای راه حل آن مطالعه و کار شده و الگوهای کار آمدی که بتوانند نیازهای جامعه امروزی را مورد توجه قرار بدهند،جایگزین شوند.

مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی افزود:تاخیر در سن ازدواج عامل دیگر و مشکلی است که‌باعث این نوع دوستی‌ها می‌شود. به خاطر مشکلات اقتصادی و اشتغال، درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای روزمره زندگی وجود ندارد و این مساله باعث می‌شود جوانان به خصوص پسرها ترجیح بدهند ازدواج را به تاخیر انداخته و ازدواج نکنند و نیازهای عاطفی و سایر نیازهایشان را از طریق دوستی‌های زودگذر برآورده کنند. در این حالت، نیازهایشان برطرف شده و مشکلات اقتصادی هم پیدا نمی‌کنند.

زمانی در این وضعیت، مشکلات حاد می شوند که دخترها هم به دلیل اینکه فرصت ازدواجی برای خود نمی‌بینند و ناامید هستند؛به خاطر اینکه ممکن است از این طریق فرصتی پیدا کرده و به ازدواج برسند، خود را به راحتی در اختیار این نوع دوستی‌ها قرار می‌دهند و این طمع و توقع در دخترها -که ممکن است این دوستی به زودی به ازدواج منجر شود-، باعث می شود تا نخواهند رابطه موقتی داشته باشند چرا که این نوع رابطه را برای خود پرهزینه می‌دانند.


منبع(http://www.rikhtopash.com/show/99421)
 

pooneh12345

عضو جدید
کاربر ممتاز
والا تلوزیون خودمون هم این روابط رو ترویچ و تبلیغ می کنه
تازه ازش تقدیر هم میشه
نمونه اش
فیلم بسیار بی محتوای ستایش
 

13sharare13

عضو جدید
دوستي هم اگه بر پايه صداقت باشه خيلي خوبه
من ترجيح ميدم يه دوست پسر باوفا داشته باشم تا يه شوهر باوفا
 

lars_manson2002

عضو جدید
کاربر ممتاز
به گزارش برنا، این روزها دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند رو به افزایش است و دختران و پسران جوان به بهانه‌های مختلف به این نوع از دوستی‌ها روی می‌آورند.

دکتر علی انتظاری،مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی رواج دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند را مربوط به عوامل مختلفی می‌داند و در این باره به خبرنگار برنا می‌گوید: یکی از مهمترین عوامل این مساله این است که بسیاری از مردم از طریق رسانه‌های بیگانه و سبک زندگی که در کشورهای دیگر رایج است، تحت تاثیر الگوهای فرهنگ بیگانه‌ای قرار می‌گیرند که مناسب کشور و جامعه و فرهنگ ما نیست؛ از طریق این رسانه‌ها فرهنگ پذیری متفاوت و متمایزی صورت می گیرد که باعث می شود گرایش برای دوستی های بین دو جنس افتاق بیافتد و این عاملی است که تاثیر گذار بوده و به نظر من عامل مهمی است و به اصطلاح مواقعی بیشتر کارایی پیدا می‌کند که ما الگوی کارا و موثری نداریم تا جایگزین این الگو قرار بدهیم.

به دلیل اینکه الگوهای فرهنگی سنتی، پویایی لازم را ندارند و نمی‌توانند خود را با شرایط روز و نیازهای جامعه هماهنگ کنند، تاثیر رسانه‌های بیگانه در ایجاد چنین سبک زندگی بیشتر می‌شود. این عامل بسیار مهم و تاثیر گذاری است که قاعدتا باید برای راه حل آن مطالعه و کار شده و الگوهای کار آمدی که بتوانند نیازهای جامعه امروزی را مورد توجه قرار بدهند،جایگزین شوند.

مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی افزود:تاخیر در سن ازدواج عامل دیگر و مشکلی است که‌باعث این نوع دوستی‌ها می‌شود. به خاطر مشکلات اقتصادی و اشتغال، درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای روزمره زندگی وجود ندارد و این مساله باعث می‌شود جوانان به خصوص پسرها ترجیح بدهند ازدواج را به تاخیر انداخته و ازدواج نکنند و نیازهای عاطفی و سایر نیازهایشان را از طریق دوستی‌های زودگذر برآورده کنند. در این حالت، نیازهایشان برطرف شده و مشکلات اقتصادی هم پیدا نمی‌کنند.

زمانی در این وضعیت، مشکلات حاد می شوند که دخترها هم به دلیل اینکه فرصت ازدواجی برای خود نمی‌بینند و ناامید هستند؛به خاطر اینکه ممکن است از این طریق فرصتی پیدا کرده و به ازدواج برسند، خود را به راحتی در اختیار این نوع دوستی‌ها قرار می‌دهند و این طمع و توقع در دخترها -که ممکن است این دوستی به زودی به ازدواج منجر شود-، باعث می شود تا نخواهند رابطه موقتی داشته باشند چرا که این نوع رابطه را برای خود پرهزینه می‌دانند.


منبع(http://www.rikhtopash.com/show/99421)


چی بگم! همچین بدم نیست این دوستیا
 

oneunited

عضو جدید
کاربر ممتاز
b nazare man,ham khobe ham bad
khobish ine k tu zendegit b bazi moshkelha bar nemikhori az in babat etminan daram
badish ine k az darset miofti:D
 

mahla-s

عضو جدید
به گزارش برنا، این روزها دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند رو به افزایش است و دختران و پسران جوان به بهانه‌های مختلف به این نوع از دوستی‌ها روی می‌آورند.

دکتر علی انتظاری،مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی رواج دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند را مربوط به عوامل مختلفی می‌داند و در این باره به خبرنگار برنا می‌گوید: یکی از مهمترین عوامل این مساله این است که بسیاری از مردم از طریق رسانه‌های بیگانه و سبک زندگی که در کشورهای دیگر رایج است، تحت تاثیر الگوهای فرهنگ بیگانه‌ای قرار می‌گیرند که مناسب کشور و جامعه و فرهنگ ما نیست؛ از طریق این رسانه‌ها فرهنگ پذیری متفاوت و متمایزی صورت می گیرد که باعث می شود گرایش برای دوستی های بین دو جنس افتاق بیافتد و این عاملی است که تاثیر گذار بوده و به نظر من عامل مهمی است و به اصطلاح مواقعی بیشتر کارایی پیدا می‌کند که ما الگوی کارا و موثری نداریم تا جایگزین این الگو قرار بدهیم.

به دلیل اینکه الگوهای فرهنگی سنتی، پویایی لازم را ندارند و نمی‌توانند خود را با شرایط روز و نیازهای جامعه هماهنگ کنند، تاثیر رسانه‌های بیگانه در ایجاد چنین سبک زندگی بیشتر می‌شود. این عامل بسیار مهم و تاثیر گذاری است که قاعدتا باید برای راه حل آن مطالعه و کار شده و الگوهای کار آمدی که بتوانند نیازهای جامعه امروزی را مورد توجه قرار بدهند،جایگزین شوند.

مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی افزود:تاخیر در سن ازدواج عامل دیگر و مشکلی است که‌باعث این نوع دوستی‌ها می‌شود. به خاطر مشکلات اقتصادی و اشتغال، درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای روزمره زندگی وجود ندارد و این مساله باعث می‌شود جوانان به خصوص پسرها ترجیح بدهند ازدواج را به تاخیر انداخته و ازدواج نکنند و نیازهای عاطفی و سایر نیازهایشان را از طریق دوستی‌های زودگذر برآورده کنند. در این حالت، نیازهایشان برطرف شده و مشکلات اقتصادی هم پیدا نمی‌کنند.

زمانی در این وضعیت، مشکلات حاد می شوند که دخترها هم به دلیل اینکه فرصت ازدواجی برای خود نمی‌بینند و ناامید هستند؛به خاطر اینکه ممکن است از این طریق فرصتی پیدا کرده و به ازدواج برسند، خود را به راحتی در اختیار این نوع دوستی‌ها قرار می‌دهند و این طمع و توقع در دخترها -که ممکن است این دوستی به زودی به ازدواج منجر شود-، باعث می شود تا نخواهند رابطه موقتی داشته باشند چرا که این نوع رابطه را برای خود پرهزینه می‌دانند.


منبع(http://www.rikhtopash.com/show/99421)

b nazare man,ham khobe ham bad
khobish ine k tu zendegit b bazi moshkelha bar nemikhori az in babat etminan daram
badish ine k az darset miofti:D

ولی این حرف درست نیست خیلیا رو میشناسم
اتفاقا کم مشکل نداشتن
شایدم بعضی موارد بیشتر!!
 

omid_008

عضو جدید
می گوین سعی کن با دوست دخترت ازدواج کنی و گرنه مجبوری با دوست دختر دیگری ازدواج کنی.
اونایی که می گن دوستی خوبه.باید اینم قبول کنن

صدمه ی زیادی از دوستی ها می بینن ولی کو گوش شنوا
 
  • Like
واکنش ها: sh85

jiji nanaz

عضو جدید
کاربر ممتاز
به نظره من رابطه دوستی چیزه جالبی نیست مخصوصا برا دختر،چون خیلی از پسرا با مبحث ازدواج جلو میان ولی نهایتش اینکه تو احساساتت رو خرجه کسی کردی که فقط بازیگره خوبی بوده،
 

mohammad vaghei

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
به نظره من خوبه اما هدفش مهمه باید ببینن برا چی با هم دوستن
 

memmar

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاید در صورتی مانعی نداشته باشه که از اول حد و مرز مشخص بشه...................
 

Mute

عضو جدید
کاربر ممتاز
کار بدیه.
چون بعضیا رو دیدم خیلی بی ظرفیتن.
خیلی زیاد... .
 

لوتوسو

عضو جدید
بسنگی ب اون 2 نفر داره....اون دو نفرن ک میتونن یه دوستی سالم و مفید رو شکل بدن یا بی جنبه بازی دربیارن...
من خودم نمونه اولی رو ب چشم دیدم!
 

omid_008

عضو جدید
بسنگی ب اون 2 نفر داره....اون دو نفرن ک میتونن یه دوستی سالم و مفید رو شکل بدن یا بی جنبه بازی دربیارن...
من خودم نمونه اولی رو ب چشم دیدم!

من هم اول همچنین فکری می کردم ولی با انالیز محیط اطراف پسر و دختری که برای اولین بار دوستی رو تجربه می کنن قطعا به سمت وابستگی پیش می رن.حواسشون نیست و یه سری بندهای بینشون تنیده می شه . احتمالش بالای نود درصد.پس خطرناکه.
 

mahla-s

عضو جدید
کاملا موافقم باهاتون....بیشتر برا وقت پر کنیه...هیچ هدفیم ندارن..
اینو خودشونم میدونناااا...ولی نمیخوان قبول کنن...
 

omid_008

عضو جدید
کاملا موافقم باهاتون....بیشتر برا وقت پر کنیه...هیچ هدفیم ندارن..
اینو خودشونم میدونناااا...ولی نمیخوان قبول کنن...

حس تنهایی و کنجکاوی عامل مهمیه.یکی هم اینکه همه دوست دارن محبت ببینن .خانواده هم عامل موثر در این زمینه هستن.
 

""elahe""

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که تو رابطم شکست خوردم...ولی به نظر من تو این زمان یه دوست فاب داشتن بهتر از تنها موندنه چون 2 نفر مواظب همن ...ول ازدواج ...خیلی تصمیم گیری خیلی سخته..خیلی
 

S0g@nD

عضو جدید
به نظر من این دوستی ها جز وقت تلف کردن چیزی نداره
آخرشم شکسته
خیلی کم آدم خوب و صادق تو دوستی ها پیدا میشه.
 

masoomeh.bnv

عضو جدید
دوستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
فقط به قصد ازدواج وبرای مدت کوتاه بد نیست!!!
اما دوستیای نتی و خیابونی حال ادمو بد میکنه!!!! چون اکثر اقایون بی جنبه وتنوع طلبن!!!
 

hossein khorshid

عضو جدید
رابطه عاطفی

رابطه عاطفی

به نظر من این دوستی ها جز وقت تلف کردن چیزی نداره
آخرشم شکسته
خیلی کم آدم خوب و صادق تو دوستی ها پیدا میشه.

ببخشید اصلا قرار نیست هیچ رابطه عاطفی وسط باشه که بخواد سرانجامش شکست باشه یا پیروزی
 

Hossein -2002

عضو جدید
کاربر ممتاز
آدم مگه مغز خر خورده ازدواج کنه
کو دختر سالمش . والا ماک هرچی دختر میبینیم با هزار تا پسر رفیقه 
این دختر شایسته هستش پس فردا زن آدم بشه
 

m.r119

عضو جدید
کاربر ممتاز
be nazare man ertebat be shekle khavar miyane ee ....na gharbi na sharghi....age taraf ba janbe bashe va beshe masle ye doost mamooli behesh naga kard.na een k har dokhtar ya pesari didim foran bergim bayad ezdevaj konim...
 

maysam ramiz

عضو جدید
اصفهان نبودی خودم رفیق ناب میشدم واسست چون منم به این عقیدم دنباله یه دختر با مرام و با وفام که ارزش دوستی که براش بسازمو بفهمه و.....و زود جوگیر ازدواج نشه و....
 

Similar threads

بالا