آیا میدانید فلسفه لباس فارغ التحصیلی چیست ؟

darab-f

عضو جدید
لباس فارغ التحصیلی
آیا می دانید فلسفه این لباس چیست و چرا این لباس به اینگونه طراحی شده است؟

فارغ التحصیلان این لباس را به احترام «آوی سنّا Avicenna» (ابن سینا) پدر علم جهان به صورت نمادین می‎پوشند.
در کل جهان به احترام «آوی سنّا» كه همان «ابن سینا»ی ماست كه لباس بلند رِدا گونه می پوشیده ، این لباس را تن دانشمندان خود می‎كنند. آن كلاه هم نشانه همان دَستار است (کمی فانتزی شده) و منگوله آن نمادی از گوشه دستار خراسانی كه در ایران قدیم از گوشه دَستار آویزان می‎كردند و به دوش می‎انداختند.
در اروپا و آمریكا علامت یک آدم برجسته و دانش آموخته را لباس و كلاه ابن سینا
می گذارند !!
 

Similar threads

بالا