mani24
پسندها
36,354

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • عشق من

  میدونی همه ی زندگی منی .....

  میدونی جان من به نفسهای تو بسته است ....

  میدونی تمام شب به شوق دیدار تو پلک هایم را بر روی هم میذارم که چهره ی تو بینم ....

  میدونی که وجودم از وجود تو گرفته شده ........

  من هیچ چیز را بدون تو نمیخواهم چون همه ی دنیای من توئی ...

  عشق من ....  پسر دریا ........من ..دختر دریا .......

  من ......

  به محبت تو .....به عشق تو .....به شانه های تو....به عهد تو نیاز دارم ....

  به همیشگی دستان تو ...بوسه ها و اغوش تو نیاز دارم .......

  من بدون تو زنده نخواهم بود....

  زندگی من ....


  :gol:

  روزی یک نفر از من پرسید زندگی زیبا چیست ؟؟

  و من ان لحظه دستان تو را گرفتم .....

  بوسه ای بر لبانت زدم و تو را به اغوش کشیدم ....

  وبه او لبخند زدم....


  :gol:

  چه زیباست ......روزهایی که من با بوسه تو از رویای شبانه برمیخیزم ......

  بوسه ی تو بر گونه های من ....دعایی است که لحظه های زندگی ام را به خوشبختی می اراید ..

  عشق من ....  [IMG]
  چه زیباست لحظه ای که چشمانت را گرفته ام و میگویم کیستم ......

  دستانم را بگیری و بگویی ...مگر من جزتو همدم دیگری دارم عشق من .....


  بخواب یار من .........پسر دریا


  در اغوش من .....یا لالایی قلم عاشقانه های من .....


  در چشمان همیشه بهاری من بخواب عشق من ....


  من همدم تو ....شب هنگام را بیدار میمانم ..... ...


  بیدار میمانم و نفس میگیرم از بازدم نفسهای تو .....

  زندگی من ...


  شروعی که انتها ندارد ........

  فصلی بی انتها از عشق در اغوش یار ........

  نه نام...
  نه چهره....

  نه اثر انگشت....
  آدم ها رو از طرز "آه" کشیدنشان بشناسید....!
  هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه


  دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...


  و نگرانــــــــــــت میشــه ...!


  چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...


  مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...


  وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!
  و طعم عشق ....درهوای سرد زمستان .چگونه است ؟؟؟

  من بی تجربه ام .....

  احساسی ندارم....

  نمیدانم ......

  من

  حتی نمیدانم کیستم ؟؟

  اینجا همه چیز رنگ سکوت به خود دیده است ....

  همه چیز در خوابی به ابدیت شیرین رفته است ..

  به مانند من ..  بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،
  “تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند … !
  هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !
  حضورشان”گــــــــــــــــرم” است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …
  آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری !
  هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــی آوریشان …
  و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت
  دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم

  در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .

  تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .

  هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ

  بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو

  هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،

  مــے ارزد . . .!
  این چه رازیست که در میکده، عشاق به آن می خندند.

  نکند راز من و تو باشد.

  نکند عهد شکستی و...

  یادمان باشد:

  آسمان شاهد عهدیست که با هم بستیم

  ابرها در سفرند

  آسمان

  اما

  هست
  هیچ وقت سکوت زن راساده نپندار...

  انجا که زن بعد از کلی مبارزه به تو میفهمانددوستت دارد...

  وقتی ساکت شد....

  بدانکه خیلی سخت به خودش قبولانده تو دوستش نداری....

  و هر چقدر هم تمام عالم به او بگویند او را دوست دارند....

  دیگر برایش فرقی نخواهد داشت...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا