مهربان

ما از خداي گم شده ايم، او به جستجوست...

آفریده های خدا همشون قابل ستایش اند و دوست داشتنی...
محل سکونت
" در پناه لطف یزدان "
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

" بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه ی خاص تو با کسی " " نلسون ماندلا "

مجموعه صدای بچه های باشگاه
بالا