معمارباشی

فروم باز

طراحي كار با نرم افزار هاي گرافيكي و ...اينترنت:دي
وب سایت
http://www.daneshju.ir/forum
محل سکونت
اصفهان / یزد / تبریز
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

امضا

(دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من ...)


میگفتند :سختی ها نمک زندگی است!! امّا چرا کسی نفهمید! “نمک” برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست… مزه “درد” میدهد…!!…
بالا