عليرضا1361

هيچوقت مغرور نشو .برگها وقتي مي ريزن كه فكر مي كنن طلا شدن

كتاب-موسقي-پول!!!!!
وب سایت
http://ali1361.iranblog.com/
محل سکونت
شهر راز : شيراز
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

تماس

Skype
ali1361z1111

امضا

به خاطر عشق ، جنگ كن.. اما هيچ وقت اونو گدايي نكن!
بالا