ستایش1991

شعر
رشته
مدیریت
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

کنار تو فقط آروم میشم پر از دلشوره ام هر جای دیگه
تو تقدیر منی بی لحظه بی شک چشات اینو بهم هر لحظه میگه
تو می خندی پراز لبخند میشم تموم زندگی خوش رنگ میشه
صدای پای تو، تو خونه هر روز واسه من ، بهترین آهنگ میشه
بالا