2 راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها

ahp78

عضو جدید
2secret-mini.jpg

2 راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها
میل به کمال و بهتر شدن در وجود تمامی ما انسان ها وجود دارد، همه ی ما دوست داریم انسان های بهتری باشیم . شاید در عمل کمی ضعیف کار می کنیم ولی تمایل به بهتر شدن در آفرینش ما وجود دارد.

چقدر از اعمال ذهن خود آگاهی دارید؟ چقدر فرآیند عمکرد مغز خود را می شناسید؟ آیا می دانید ذهن شما قادر است در شرایط خاص هر غیر ممکنی را ممکن سازد؟

مغز انسان قابلیت های خارق العاده ای دارد، به طوری که از آن به “پیچیده ترین رایانه جهان” یاد می کنند.

بزرگترین موفقیت انسان زمانی حاصل می شود که بتواند ذهن خود و تولید افکارش را کنترل نماید.

شما می توانید این کتاب مفید و فوق العاده را از اینجا دریافت کنید :

[url]www.1start.ir/wish[/URL]
 

Similar threads

بالا