گیمفیکیشن یا بازیکاری

rezvanalavi

عضو جدید
واژه ی Gamification که به "بازی کاری" ترجمه شده واژه ی جدیدی است و اگرچه در سال 2002 نیک پلینگ در وبلاگش از آن نام می برد ولی به نظر می رسد که تا سال 2010 توجه به این مقوله تحت چنین عنوانی مورد اقبال نبوده است و سال 2010 به نوعی مبدا توجه جهانی به مقوله بازی کاری به حساب می آید اما ایده استفاده از بازی ها در زندگی روزمره چندان هم جدید نیست و نمونه های زیادی را می یابیم که بدون اشاره به واژه ی بازی کاری بازی ها برای رسیدن به اهداف دیگری استفاده شده است از ارتش آمریکا که در زمینه استفاده از بازی های ویدیویی پیشرو بوده تا هالیوود که در سال 1980 با فیلمی با عنوان "جنگ بازی ها" رد پایی از خود به جا گذاشته است . در زمینه بازیکاری اندیشمندان مختلفی به بیان تعریف در مورد آن پرداخته اند که عبارتند از:

دتردینگ و همکاران ( 2011 ) بازي کاري را» استفاده از مولفه هاي طراحی بازي در زمینه هاي غیربازي« تعریف میکنند. همچنین ورباخ ( 2014 ) می نویسد: با تعریف بازيکاري بعنوان یک فرآیند، ما در مورد فعالیتهایی صحبت میکنیم که کم و بیش شبیه بازي هستند بدون اینکه نیازي به تعریف نقطه تلاقی سیستمهاي طراحی شده و بازيکاري باشد.

کونهو(2014) » بازیکاری « فناوری نوظهوری است که با استفاده از عناصر طراحی بازی در افراد برای بروز رفتاری خاص در محیطهایی با هدف غیربازی انگیزه آفرینی می کنند. گیمیفیکیشن با استفاده از گسترش سهم بازار، تغییر نگرش کاربران و افزایش انگیزه، می تواند باعث افزایش سودمندی ومزیت شرکت ها شوند . کاربرد عناصر بازی به مدیران یا سازمان دهندگان کمک می‌کند تا موانع مانند ناتوانی برای جذب کاربران، مشارکت ناکافی و کم را از بین ببرند ،و در نهایت تضمین می‌کنند که پروژه‌ها یا فعالیت‌های که بوسیله آن شرکت‌ها و شرکت‌های سهامی اجرا می شوند مطابق انتظار حرکت کنند.

دربازیکاری ما شرایط را تغییر نمی دهیم. یعنی بعد از اعمال بازیکاری یک کار جدي، همچنان، یک کار است. چیزي که در این میان تغییر می کند، ایجاد شادي، لذت و تفریح در انجام آن کار است. در مقابل بازي کاري مانند طلاکاري یا آب کاري، ماهیت کار را تغییر نمی دهد. هنگامی که یک فلز مانند نقره، طلاکاري می شود، با استفاده از ذرات طلا، که روي نقره یا قسمت هایی نیز روال کار به بازیکاری از آن را می پوشاند، آن فلز زیباتر به نظر می رسد. در همین صورت است. با استفاده از مکانیزم ها و المان هاي بازي هاي کامپیوتري، درانجام یک کار عادي و جدي ، بدون تغییر ماهیت در خود کار، اشتیاق، شادي، لذت و سرگرمی ایجاد می کنیم. ضمن اینکه قابلیت تبدیل شدن به اصطلاح، براي کلمه بازي کاري، به دلیل خاص بودن و ناآشنا بودن به ذهن مخاطب، بیشتر است.

استفاده از بازی کاری در فضای کاری یکی از راه کارهای عملی بالابردن بهره وری در محیط کار است که اخیرا به آن توجه ویژه ای شده است. به خصوص برای کسب و کارهایی که تعامل بین مشتری و کارمند وجود دارد. مشتری انتخاب می کند تا از فضای بازی کاری شده مراجعه کند و کارمندانی که در حال استفاده از این فضا خواهند بود، در قالب یک بازی به مشتری خدمت رسانی خواهند کرد. همواره محدودیت هایی مثل حریم خصوصی، قوانین کارگری و رضایت کارمندان در محیط های کاری وجود داشته است، اما وقتی فضای سرگرمی و شادی در فضای بازی کاری شده رعایت شود، کنار آمدن با این محدودیت ها هم آسان تر خواهد شد؛ به علاوه باید توجه داشت که در چنین شرایطی دنبال کردن وضعیت کارمندان و موفقیت های کسب کرده در فضای بازی کاری شده بسیار مهم و تعیین کننده است.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا