تشخیص پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم زنتیک و سورس آب به زبان سی شارپ یا مطلب یا هرچی

بیتا20

عضو جدید
تشخیص پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم زنتیک و سورس آن به زبان سی شارپ یا مطلب یا هرچی خواهشا کمک کنید
 
بالا