[گرافیک] - تصاویر دست کاری شده

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
Sebastien Thibault نگارگر اهل Matane, Gaspesie است که در رشته ی ارتباطات
گرافیکی دانشگاه Laval تدریس می کرد. بطور کلی نگاره های مفهومی او در حد قابل توجهی به اشیاء، اشکال، نماد ها، و رنگ ها می پردازند. او چندین بار برنده ی جایزه ی Lux شد؛ هر اثرش برگرفته از تفکر خویش و سپس ماحصل ایده های ترکیبی عمل sketching در برنامه ی نرم افزاری Photoshop و یا Illustrator بود که نکارش را به مرحله ی نهائی می رساند. او بیشتر با نشریاتی مثل Time, Wired, Boston Globe, Harvard Business PCWorld, American Airlines و برخی دیگر، بصورت قراردادی همکاری می کرد وایجاد نگاره ی سرمقاله را بعهده داشت. به عقیده ی من، هر نگارگر یا طراحی با ذوق هنری Thibault ترغیب می شود؛ پس ببینید و لذت ببرید.

پلیس ها و هکر ها


عشق افراطیحمله ی نمودارکونن او.برایانبوم شناسدفتر شیطانآب-عسل رقیق Vieux Moulinسرقت ID
آیا Facebook رشد کودک شما را متوقف می کند؟
ordinaires نبردهای کوچکجذابیت بخشی آموزش
مرد مدرن
احساسات منفی کلید خوش رفتاری هستندبازسازی املاک و مستغلات
معتاد مو قرمزاجرای دویدن کودککفششبکه های اجتماعی

 

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
حافظه ی سخنگوفریاد اندوهاسلحه ی تیزردستیابی به قدرت بین زنان و مردانبمب زمانمدت زمان رشدUbisoft
 
بالا