[گرافیک] - اهميت فضای سفيد در طراحی گرافيک

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
فضاي سفيد تركيب بندی مناسبی را ايجاد می كند . فضای سفيد ويژگي های مثبت فراوانی دارد و اين نوشته سعی دارد فوائد مورد نظر را به شما نشان دهد.

فضاي سفيد در طراحي گرافيك بسيار سودمند است. البته بسياري از طراحان تازه كار نمي توانند مزاياي آن را در كار خود به خوبي درك كنند.فضاهاي سفيد در همه جاي دنياي هنر وجود دارند (يك كاغذ سفيد، بوم رنگ نشده نقاشي، صفحه سفيد اينترنت...) در واقع ما بايد خوشحال باشيم كه هنوز مي توانيم فضاي سفيد را در اطراف خود ببينيم. وجود اين فضاهاي سفيد در اطراف ما به ما مي گويد كه هنوز امكان خلاقيت هنري در اختيار ما قرار دارد. فضاي سفيد خالي در يك صفحه كاغذ معرف يك طرح منحصر به فرد ديگر مي باشد.


اين فضا علامتي است از يك شيوه گرافيكي ديگر كه ممكن است تا سالها ادامه پيدا كند. چرا يك نقاش اين اندازه با اشتياق به يك صفحه سفيد نگاه مي كند؟ چون كه در اين فضاهاي سفيد هنرهايي پنهان شده اند كه بايد در دستان هنرمند خلق شوند.


همچنين فضاي سفيد تركيب بندي را نيز تعيين مي كند. پيش از اعمال هرگونه تغيير گرافيكي در يك محيط كار، نخست محدوده هاي فيزيكي يك كار تعيين مي شود. قابليت هاي تأثيرگذاري يك طراحي غالباً تحت الشعاع محدوديت اندازه كاغذ قرار مي گيرد.


در يك تركيب بندي، تمام فضاي كار تقريباً بسته مي شود. سپس هنرمند فضاهاي مورد نياز خود و فضاي سفيد را براي خلق يك طرح تعيين مي نمايد. يك طراحي شلوغ هيچ وقت خوب نيست و چشم بيننده بيشتر تمايل به گريز از يك تركيب بندي شلوغ را دارد. به همين دليل فضاي سفيد در يك طراحي براي جلب نظر بيننده و كاربر بسيار ضروري است.


همچنين مي توان با تركيب مناسب چندين عكس و متن سر صفحه يك تركيب بندي ايجاد كرد. شما بايد در طول خلق يك تصوير همواره مشتري، بيننده يا كاربر خود را در نظر بگيريد. به ياد داشته باشيد كه مشتري ها براي قضاوت درباره كار شما از چشمانشان استفاده مي كنند نه عقلشان. به عنوان مثال، تركيب بندي كتاب نيز مي تواند همين مفهوم را القاء كند. وقتي كه شما داريد صفحه جلد را به عنوان يك تصوير مستقل طراحي مي كنيد، لازم است كه عناصر گرافيكي متعددي كه بايد با هم تركيب شوند، به خوبي تنظيم و تركيب كنيد.


در خلق يك تصوير چهاررنگ متشكل از عكس، تصاوير گرافيكي، هيچ چيز نمي تواند بهتر از فضاي سفيد شما را كمك كند. بينندگان اثر شما به راحتي مي توانند آن را ببينند و به همين دليل از آن خوششان خواهد آمد. تحقيقات نشان داده است كه چشم نسبت به فضاي سفيد واكنش مثبت نشان مي دهد.

دليل آن اين است كه فضاي سفيد جايي براي نفس كشيدن را در يك طرح گرافيكي مهم نظير عكس، لوگو يا تبليغات مربوط به محصولات ايجاد مي كند.البته بخش خالي طراحي شما لزوما نبايد سفيد باشد. اين فضا حتي مي تواند يك پس زمينه رنگي يك دست باشد، اما از نظر بيننده اين فضا همچنان سفيد و خالي است كه چشمان او را استراحت مي دهد.
به ياد داشته باشيد كه اين فضا عنصر بسيار مهمي است كه مي تواند طرحي موثر و لذت بخش را ايجاد كند. اين فضا ساده ترين راه براي يكپارچه كردن تمام عناصر طرح گرافيكي شما است.منبع:
graphicnet.ir
 
بالا