کی بچه اهوازه دسش بالا

Elmira2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
 

Elmira2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
شیرازیا وقتتون تموم ...
مشرف فرمودید ...

:cool:
چی چی وقتمون تموم تازه اومدیم اینجارودخل وتصرف کردیم(ک باکسره تلفظ شود)شمابایدرخت ازاینجووبربندین که وقت وقت ماشیــــــــــــــــرازیاس هابعله:D
 

2276417

کاربر فعال
من محمدم لیسانس مواد از دانشگاه آزاد اهواز البته قبلا 2 سال در دانشگاه آزاد یزد بودم
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
یالله
خانوما چادراشونو سر کنن

اینجا اهووازه؟
 

Similar threads

بالا