پسری با پیراهن دکلته سبز و جوراب صورتی در مراسم ختم!!

دختر معمار

عضو جدید
کاربر ممتاز
مطمئنا اگر فقط به تصاویر نگاه کنید، باخود خواهید گفت که این پسر دیوانه است اما بهتر که زود قضاوت نکنید.

Barry Delaney و Kevin Elliott دو دوست صمیمی بوده که در افغانستان مشغول جنگیدن بودند. آنها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام از آنها زودتر کشته شد، دوست دیگر در مراسم خاکسپاری لباس سبز و جوراب صورتی بپوشد.


 

uraniburg

عضو جدید
مطمئنا اگر فقط به تصاویر نگاه کنید، باخود خواهید گفت که این پسر دیوانه است اما بهتر که زود قضاوت نکنید.

Barry Delaney و Kevin Elliott دو دوست صمیمی بوده که در افغانستان مشغول جنگیدن بودند. آنها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام از آنها زودتر کشته شد، دوست دیگر در مراسم خاکسپاری لباس سبز و جوراب صورتی بپوشد.:surprised:
 

دختر معمار

عضو جدید
کاربر ممتاز
بابا جون به عهدش وفا کرده ... حالا هر چی که بوده ... چرا میگین خدا شفاش بده شما ها !!!!!!
 

آمیتیس19

عضو جدید
کاربر ممتاز
خب چه مرضیه ازین عهدا می بندن؟
اینا ازون مردم آزارایی هستن که حتی دوست دارن بعد مردنشونم روحسون از مردم آزاری لذت ببره!
نه،جدی الان ازین عمل چی به اون مرده می رسه؟؟؟:surprised:
 

آمیتیس19

عضو جدید
کاربر ممتاز
خب چه مرضیه ازین عهدا می بندن؟
اینا ازون مردم آزارایی هستن که حتی دوست دارن بعد مردنشونم روحسون از مردم آزاری لذت ببره!
نه،جدی الان ازین عمل چی به اون مرده می رسه؟؟؟:surprised:
 
بالا