[پروژه های مرمت شده] -53- المان ورودی ارگ جدید بم

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
المان ورودی ارگ جدید بم
موقعیت:(کرمان –بم ) 1394
طرح:دفتر روش خلق فضا
تیم طراحی :رضا راست خواه-رضا عباس نژاد-هادی نهایی
سه بعدی:علی بافنده

دست در دست هم دهیم به مهر
سر آغاز:
طرح حاضر مبتنی بر یک روند فکری و به دنبال آرماند واحد و شاخص بوده است که بعد از تحقیقات بعمل آمده بر آن شدیم تا ریشه پیشرفت کشوری و توصعه صنعت
را در قالب یک المان رفیع و گسترده همانند خود صنعت ارایه دهیم . و آن ریشه مهم همان اتحاد بین همگان و مخصوصا مردم و صنعت می باشد .
و لذا با نگاه به ارگ جدید بم شاهد موضوع مهم و اساسی خواهیم شد که در طرح المان به گونه ای برای نمایان ساختن آنها تلاش گردیده است .
اول اینکه ارک جدید بم در یک بستر سنتی و در یک اقلیم گرم و خشک سر بر آورده و خود را همچون نپین ارزشمند در دل این مرز و بوم قرار داده است
و دوم نوع کاربری این ارگ می باشد که بیشتر در مسایل صنعتی و تولید ماشین و دیگر موارد صنعتی فعالیت دارد. که در رونق و پیشرفت صنعت کشور نقش بسزایی را بازی میکند.
از آنجایی که در اساسنامه مسابقه اشاره گشته این المان باید یک بستر فکری پیش زمینه ای را برای کاربران ارک جدید آماده کند.
در روند طراحی این المان با در نظر گرفتن این مورد مهم شروع به کار شدیم …

روند معماری طرح :
طرح المان از هشت پایه بتنی شروع به اوج گرفتن کرده که خود نمودی است از پایداری و ایستادگی در هشت سال دفاع مقدس که این پایه ها در زمان اوج گرفتن به هم نزدیک می شوند
که نمادی از یک بازوی قدرت و بازوی مردان کار و متحد شده را ایفا می کنند .
و لذا ایده و کانسپت اصلی طرح از دو دست به هم رسیده است که نماد و الگوی اتحاد و حمایت از یکدیگر را نمایش می دهند ،
می باشد که در ورودی یک شهر صنعتی به نام ارگ جدید بم به اوج می رسد .
المان به منزله ایجاد حس پیشرفت و توسعه که در ذات صنعت و تولید است رفیع گشته و در اوج خود دوباره با نزدیک شدن دو عنصر که نمادی است
از دو دست به صورت خطی باز شده تا برای کاربران نمایان سازد که با همدلی و اتحاد می توان به توسعه و پیشرفت رسید .
و نکته حائز اهمیت این است که المان در ارتفاع پانزده متری قرار دارد که با توجه به بستر شهر بم که عاری از بلندی ها می باشد به خوبی در دید همگان ظاهر می گردد ،
طرح فوق با توجه به قالب فرمی که به خود گرفته یک مکان مکث و استراحت و یک موقعیت خاطره سازی را در زیر خود ایجاد نموده که با اضافه نمودن آب
و ایجاد سایه به خاطر خود کالبدی المان در زیر آن می توان از خنکای این فضا در آب و هوای گرم و خشک بم استفاده نمود .
ولیکن المان حاضر به دلیل شفافیت و ریتم و زیبایی فرمی خود می تواند دعوت کننده خوبی برای ارگ جدید بم باشد .

نور پردازی:
در نور پردازی المان سعی بر آن شده که بتوانیم از رنگ نور های متفاوتی برای ایجاد هیجان و تنوع بصری استفاده کنیم .
لذا طرح پیشنهادی با در نظر گرفتن موقعیت المان و راه های عبور و مروری و جاده های اطراف که در فاصله های متفاوتی قرار گرفته اند
ارائه گشته تا در شب و زمان تاریکی ساختار کلی المان بتواند خود را معرفی نماید .
منبع: end-studio.ir
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا