[پروژه های مرمت شده] -59-مرمت و احیای حمام سالار سلطانیه

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
شرکت زندیگان

حمام سالار بنایی مربوط به اواخر دوره ی قاجار است که در داخل ارگ تاریخی و در جوار گنبد سلطانیه ساخته شده و حمام اصلی شهر سلطانیه – که البته در این دوره به روستای کوچکی تبدیل شده بود – بوده است.
در سالهای اخیر این بنا کاربری اصلی اش را از دست داده، و در دهه ی هفتاد خورشیدی به چایخانه تبدیل شده بود.
به جهت نیاز محوطه ی ارگ سلطانیه به این کاربری جدید، در سال 1379 طرح مرمت و بهسازی کالبد این بنا و تبدیل آن به سفره خانه در قالب طرح پردیسان از طرف سازمان میراث فرهنگی به اجرا در آمد و این مشاور طراحی و اجرای آن را بر عهده گرفت.
در این طرح عملیاتی نظیر نم زدایی از جرزها و تاقها، بازسازی عناصر تاریخی بنا، نازک کاری جداره های داخلی و بیرونی، تعبیه ی امکانات رفاهی مانند تأسیسات گرمایشی و بهداشتی و آشپزخانه ی صنعتی طراحی و اجرا شد.منبع:zandigan.com
 
آخرین ویرایش:
بالا