[پروژه های مرمت شده] -58- مرمت و احیای خانقاه چلبی اوغلو سلطانيه

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
شرکت زندیگان

بنای خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو در شهر تاریخی سلطانیه قرار دارد و در دوره ی رونق شهر، در زمان سلطنت اولجایتو در دوره ی ایلخانیان ساخته شده است. بر اساس برخی فرضیات تاریخی، این بنا به عارف چلبی اولو، نوه ی مولانا منسوب است که در همین دوره به سلطانیه آمده است. این مجموعه شامل یک خانقاه و یک آرامگاه است. بنای خانقاه آسیب کلی دیده بود که در چند دوره، تا دهه ی هفتاد خورشیدی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.


در سال 1379 و در قالب طرح پردیسانِ سازمان میراث فرهنگی، تصمیم به مرمت و تغییر کاربری خانقاه به عنوان اقامتگاه سلطانیه گرفته شد و این مشاور طراحی و اجرای طرح را بر عهده داشته است. این طرح شامل عملیات متنوعی از بازگرداندن جرزهای رانش یافته ی تاریخی به حالت پایدار تا احداث ساختمانی جدید برای امکانات رفاهی مجموعه در زیرِ زمین بوده است. برای نخستین بار در کشور، گزارش مفصلی از مطالعات و جزئیات اجرایی طرح، در قالب کتاب خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو، تجربه ای در مرمت و احیاء به چاپ رسید.منبع:zandigan.com
 
بالا