[پروژه های مرمت شده] -51- مرمت کتابخانه و خانه فرهنگ آفتاب، مزرعه شور

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
نکته مهم در مورد پروژه، احداث فضای سبز مقابل کتابخانه و مرکز فرهنگی است که با هدف افزایش تعامل اجتماعی و تبادل فرهنگی مردم محل، مرمت بنای تاریخی داخل آن را نیز شامل می‌شود.

شرکت پلشیر با خریداری این خانه از مرحوم بانو مهر النسا در آذرماه 1392 انجامید به این منظور که بعد از مرمت و بازسازی به عنوان کتابخانه و مرکز فرهنگی به اهالی محل تقدیم شود

خانه ی مذکور با مساحتی در حدود 170 متر مربع با دو اشکوب بنا شده است معماری خانه برگرفته از حانه های درونگراست .
مجموع فضاها در 3ضلع جنوب ، شرق و غرب حیاط کوچکی به مساحت 57متر مربع شکل گرفته است که لازم به ذکر است که این سه ضلع در یک زمان ساخته نشده اند
به جز ضلع شرقی و قسمتی از ضلع غربی که ابتدای امر ساخته شده اند بقیه ی جبهه ها ، به اقتضای نیاز به تدریج به بنا اضافه شده اند.

بدنه ی شرقی بنا که در مرجله ی اول شکل گرفته شامل سه اتاق با کاربری های مطبخ ، مهمانخانه و انبار و به اصطلاح بالاچی می باشد.
ضلع غربی شامل دو اتاق با کاربری انبار و نشیمن می باشد که اتاق نشیمن از یک ایوان کوچک برخوردار است و
همچنین دسترسی به سمت بام و دستشویی زیر پله. ضلع جنوبی شامل دو ایوان تابستانه ی کوچک است .
در طبقه ی اول یک اتاق با نام بالاخانه که برای استفاده ی مهمان های شهری بوده در مرحله ی آخر ساخته شده است.

لازم به ذکر است که به دلیل گران بودن ساخت و ساز در و پنجره ، هیچ کدام از اتاق های این خانه به جز بالاخانه که در شرایط اقتصادی بهتری ساخته شده است ، گشودگی ندارند.
و خانه بدون هیچ تزیینی ست به جز سقف اتاق ها، که با حداقل تزییناتی که نتیجه ی نوع اجرای سقف هاست.
به جز دو اتاق مهمانخانه و نشیمن که بدنه ی گچی دارند ، بقیه از کاهگل و خشت ساخته شده اند.

غالب بنا از خشت و گل ساخته شده در مورد تزیینات نیز به دلیل اینکه ،این خانه متعلق به یک خانواده ی ساده و معمولی ست ،
به جز شمشه های گچی جرزها و شاید بتوان گفت تزیینات اجرای سقف دو اتاق ، تزییناتی وجود ندارد.منبع:
mozhganesmaeilpour.blogfa.com
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا