[پروژه های مرمت شده] -37- چاپ یومر ؛ نوسازی و بهسازی بافت

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


تبدیل یک ساختمان تولید فولاد به یک ساختمان چاپ ، با دو برابر منطقه مورد استفاده توسط Nevzat Saying در استانبول آغاز شده است . پروژه چاپ یومر Umur Printing می تواند به عنوان تقویت ساختمان های موجود و توسعه با یک ساختمان فرعی جدا برای ظرفیت مورد نیاز ، تعریف شود . این کار یک مثال خوب برای مقابله با برنامه های پیچیدۀ صنعت چاپ در یک ساختار موجود و مرمت آن برای عملکردی دیگر است . پارکینگ زیرزمینی جدید در جبهه جنوبی ، منشورهای فلزی – شیشه ای اضافه شده در ساختمان اصلی ، ساختمانهای پشتیباتی در شرق و غرب و اضافه کردن طبقات اداری فولادی در بالا ، همه با هم 30000 مترمربع هستند . هر واحد اضافه شده ، برای کاربری خاص خود طراحی می شود . اما مهمترین سؤال امکان تبدیل یک ساختمان بزرگ و بد ، به یک نوع مناسب است . زندگی در کشوری که هزاران ساختمان بد ، روزانه در آن بنا می شود چه واقعی و چه اقتباسی مشکلات را افزایش میدهد . مسائل بحرانی زیادی وجود دارد ، مانند : امکان سنجی ، مسائل مالی ، کاربرد و در نهایت شک در اتمام کار ،که آیا این امر ارزش اینهمه تلاش را دارد ؟؟ ما کمترین مداخله را در ساختمان موجود به کار بردیم و ترجیح دادیم فضاهای مورد نیاز را در بالا و جوانب ساختمان اصلی بعد از تقویت الزامی ، اضافه کنیم و فضاهای شلوغ مانند پله ها ، آسانسور و سالن ورودی را در ساختمان های فرعی قرار دهیم و موفق به بدست آوردن 4 ساختمان و اتصال آنها با رابط مناسب شدیم . با قرار گرفتن در معرض نور در جبهه جنوب شرقی ، که با نور ساعات اولیه صبح در طول روز پر شده و عبور آنها از شیشه های رنگی ، سالن ورودی را به جهانی فراتر تبدیل می کند .
entrance-

location

existing-building

exterior

-exterior

details

exterior-

office-levels

office-levels

-office-levels

construction

entrance

-location

facade-

-plans

facade-details
مـنـــــــبـع : www.archdaily.com
 
بالا