[پروژه های مرمت شده] -32- نوسازی خوابگاه مهاجران شنژن به هتلی رنگارنگ از معماران دفتر اُ

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


استودیو چینی معماران دفترِ اُ، با نوسازی استادانه ی ساختار بتونی خوابگاهی رها شده و تبدیل آن به هتلی رنگارنگ به عنوان بخشی از شناسه ی شهری منطقه ی هنری شهر، به شهرت رسیده اند. ساختار اولیه ی این پروژه متعلق به کارخانه ی مسکنی در حال تعطیلی بوده که به عنوان سرپناه و خوابگاه گروه اول مهاجران پس از تغییر سیاست مرزهای آزاد در شنژن، حتی با وجود عملکرد ناخوانای آن، مورد استفاده قرار می گرفته است.​
بازسازی این خوابگاه از تغییر طبقه همکف آن به بک فضای لابی عمومی همراه با برنامه ریزی هایی جهت استفاده به عنوان یک سالن چند عملکردی آغاز شد. طرح کلی ساختمان نیز علاوه بر سطح خشن بتون قدیمی آن حفظ گردید. معماران طرح با استفاده از فولاد تیره و شیشه های رنگی و ایجاد پنجره هایی بر روی نما برای هر اتاق به همراه قاب هایی جعبه مانند با تضادی منحصر با بتن تیره ی نمای خارجی، به این هتل، شور و هیجان بخشیده اند. بازشوهای بزرگ تر، نماهایی از بخش پذیرش، کافه، آشپزخانه و فضاهای مشترک را به نمایش می گذارند.​

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
مـنـــــــبـع : www.designboom.com
 
بالا