[پروژه های مرمت شده] -28- نوسازی خانه ای مسکونی در ویتنام ؛ یکپارچه سازی حجمی مدیترانه ای

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


خانه ی تائو دیـِن، پروژه ی بازسازی ایست که معماران MM ++ در شرق شهر هوچی مین، در ویتنام به اتمام رسانده اند.هدف این طرح، ارائه ی یک کیفیت زیبایی شناسانه و معاصر به ساختار مدیترانه ای موجود خانه بوده است. به این ترتیب، خانه با استفاده از فرم هایی ساده و مینیمال، با افزایش بازشوها، حجم بیشتری از نور روز را به فضاهای داخلی وارد می نماید.​
در گوشه ی این حجم سفید و یکپارچه، دیواری سبز قرار گرفته است که علاوه بر فراهم نمودن نور روز جهت تراس، از نظر بصری، اتصالی قوی میان باغ بزرگ سایت و این قسمت را ایجاد می نماید. در طبقه همکف، اتاق نشیمن، ناهارخوری و آشپزخانه ی سابق، برداشته شده و فضای واحد و یکنواختی را با درب های شیشه ای بزرگ در اطراف برای میزبانی رویدادهای مختلف به وجود آورده اند.​

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پلان همکف

پلان طبقه اول
مـنـــــــبـع : www.designboom.com
 
بالا