پاویون میله ای و مسدود کردن سیلاب های پاریس

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
پاویون میله ای طراحی شده توسط مارگوت کراسوجکیف بخشی از زیرساخت کنترل سیلاب پاریس است. یک میله ی شیشه ای و مدور محصور بر روی یک گذرگاه استوار است، و امکان ورود آب به کل محیط را مهیا می سازد. آب را در سراسر طرح در یک گذرگاه جهت مند می کند. این میله ی مدور در آب مستقیم از طریق رمپ ها منطقه بندی شده، و در این گذرگاه در زیر کف پوش شیشه ای متحرک قرار گرفته است.
عملکرد صنعتی میله با یک پوسته ی ماشینی که نور و ذات بازتابنده ی فضای داخلی را در خود جای داده، ترکیب می شود. این شیشه ی سایه دار موجب تولید حباب بر روی آب فیلتر شده ی گذرگاه مشبک شده، همانطور که از طریق شبکه ی زیرزمینی کانال های زیرآبی، برخلاف جریان چشمه های ضبط شده و مخازن نزدیک به آن شبکه بندی می شود.
یک سایبان از فیبر کمپوزیت سبک وزن پاویون شکل گرفته به عنوان یک گرداب در تجمع آب باران در پیرامون سطح آن و در گذرگاه زیر آن پوشش می دهد. گودال های با جزئیات و پیچیده ی پاریس الهام بخش این طرح بوده اند.

...

...

...

...

...

...

...


منبع:اتووود 
بالا