پاویون فرانسه در اکسپو 2015 میلان

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
پاویون فرانسه برای اکسپو 2015 میلان به مثابه یک بازار پوشیده از چوب های استفاده شده به عنوان منبعی بومی پیرامون موضوع تولید و پرورش در مسیرهای جدید متمرکز شده است.


این پروژه توسط معماران اکس – تو به عنوان یک سازه ی 3600 متر مربع طراحی شده، و روش های ساخت سبک وزن را با اطمینان از اینکه پاویون می تواند بعد از نمایشگاه جدا شده، و دوباره سرهم بندی شود، به کار گرفته است.


در سرتاسر موضوع توجه خاصی معطوف به کاهش مصرف انرژی، بازیافت زباله و تصفیه ی آب شده است.
گیاهان به شکل ارگانیک در سرتاسر ساختار مشبک با شاخ و برگ رشد کرده، و فعالانه تجربه ی بازدیدکنندگان به این بازار حاصلخیز را افزایش می دهند.این قطب از فعالیت در طبقه ی همکف در رستوران واقع در سطحی بالاتر جایی که محصولات تازه پخته شده، و توسط شرکت کنندگان در نمایشگاه سرو می شود، به اوج خود می رسد.
برنامه های اضافی شامل یک بوتیک کوچک غذاهای متنوع و با کیفیت فرانسوی را ارائه می کنند. در حالی که حوزه ی نمایش نمایشگاه عملی از آشپزی فرانسوی ارائه می دهد.با در نظر گرفتن این گزاره که جمعیت زمین تا سال 2050 حدوداً به 9 میلیارد نفر می رسد، این پروژه در پی یافتن راه حلی برای خود کفایی است، با در نظر گرفتن روش های متفاوت تولید که به تغذیه ی بهتر منجر می شود.

این طراحی در جایگاه یک مکان تبادل و هم چنین تولید تصور می شود. و به منزله ی استعاره ای برای یک قلمروعینی جایی که چشم اندازهای جدید از غذا و خوراک می تواند رشد کند، و ارائه شود، و به شکل مثبتی بر آینده ی این سیاره تأثیرگذار باشد، نمود می یابد.

...

...

...

...

...


منبع:اتوود 
بالا