دانیل لیبسکیند؛ پاویون ونکه در اکسپوی 2015 میلان

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتازونکه شرکت چند ملیتی املاک چینی تصاویر پاویون خود برای اکسپوی 2015 میلان که توسط دانیل لیبسکیند طراحی شده، را منتشر کرده است.ساختار این طرح با یک گردش سیال از فضای بیرونی به داخل منطقه ی نمایشی حرکت پیچشی به خود می گیرد.
شکل پروژه توسط انواع گوناگون تأثیرات فرهنگی شامل تفکر باستانی کنفوسیوس و تزو لائو، رنسانس و همچنین هنر معاصر نمود یافته، و به یک حجم غیر مستقیم منتج شده ، و نهایتاً در یک پوسته پیچیده می شود.

یک پلکان بیرونی دسترسی به یک تراس در پشت بام را ارائه می دهد، و چشم اندازهایی را به پیرامون پارک نمایشگاه می گشاید.این اینستالیشن درون پاویون ونکه توسط رالف اپلبام قرار گرفته، و در قامت یک جنگل مجازی توصیف می شود. فضا با حدود 300 صفحه نمایش رسانه ای در یک ترکیب نامنظم تنظیم شده، و یک فیلم کوتاه در روایت داستان فرهنگ چینی را نمایش می دهد. ایده ی " شیتنگ" (میز، در چین) به عنوان اساس طرح مرتبط با موضوع کلی نمایشگاه " تغذیه ی سیاره، انرژی برای زمین" بکار می رود.

و توسط رئیس ونکه "ونگ شی " در بیان ایده ی خود از شهر نشینی و جامعه از طریق تجربه ی غذا توصیف شده است. در واقع غذا یکی از تأثیرگذارترین روش های درک فرهنگ است. مراسم خوردن و فکر کردن با یکدیگر در هر جامعه ای اهمیت بسزایی دارد. زیرا غذا خوردن با یکدیگر امکان شناخت بهتر از روابط انسانی را پدید می آورد. ونکه یک توسعه گر شهری است، و مأموریتش تولید جوامع بهتر و نهایتاً ارائه ی یک زندگی با کیفیت تر برای مصرف کنندگان می باشد.

...

...

...


منبع:اتوود 
بالا