میز کامپیوتر بچه مثبتا!!!!!!!!

مریمs

عضو جدید
بچه ها یکم فک کنید.......... این میز کار نیست بابا...... کامپیوتر هم به عنوان نماد گذاشتن احتمالا:D
 

Similar threads

بالا