مقاله 120 : عیوب شیشه

zeinab68

عضو جدید
کاربر ممتاز
نویسنده: حمید کیامیری
تحصیلات: مهندسی مواد-سرامیک
شغل: مدير توليد شركت بلورك البرز (سازنده انواع ظروف خانگي و بلورهاي صنعتي)
ممیز ISO 9001 , ISO 14000
مشاور صنايع شيشه و مواد اوليه
مترجم متون تخصصي شيشه

رفع عیب ذوب نشده سیلیسی


در اين بخش از اقدامات اصلاحي در حين بروز ذوب نشده در كارخانجات متعدد سخن به ميان مي آيد. روش هاي شناسايي و بررسي و رفع عيب به تفصيل ارائه مي گردد. چنانچه در كارخانه خويش دچار اين نوع عيوب هستيد، مي توانيد جهت رفع آن با ايميل نويسنده مكاتبه نمائيد.

دانه هاي سيليسنوع كوره . كوره ريجنراتوري سايدپورت جهت ذوب شيشه سيليسي سودا-لايم بيرنگ.وقوع وظاهر عمومي . بروز ذوب نشده شديد درتمامي پنج فورهارث . ذوب نشده ها دانه هاي كوچك مات وسفيدي به نظررسيدند كه به وسيله يك كيسه محلول احاطه شده بودند.تاريخچه كوره وسوابق بچ . هيچ تغييري درسيستم تهيه بچ رخ نداده بود. با اين حال حدود دوازده ساعت قبل ازظهور نخستين ذوب نشده ها، كوره يك نقص عمده‌اي درسيستم ريورسال پيدا كرده بود. اين بدين معني بود كه براي ده دقيقه هيچ سوختي ارسال نشده بود ودرنتيجه كاهشي در دماي كوره رخ داده بود.شناسايي ذوب نشده . مشاهده با بزرگنمايي كم به كمك يك عدسي دستي مشخص ساخت كه ذوب نشده دانه اوليه‌اي متشكل ازبلورهاي بزرگ گرانول ميباشد وطبيعت نفوذي لبه‌هاي كيسه محلول معرف آن بود كه آن دانه احتمالا" سيليس است . مشاهده وبررسي مقطع نازك تائيد كرد كه ذوب نشده ازنوع سيليسي و متشكل ازعمدتا" كريستوباليت با يك هسته كوارتزي بوده است.شناسايي منشاء. شناسايي مشخص ساخت كه منشاء احتمالا"سيليس بچ بوده است و ازآنجايي كه بروز ذوب نشده درتمامي فورهارث‌ ها به دنبال يك تغييرناگهاني بزرگ درشرايط كوره صورت گرفته بود، نتيجه گرفته شد كه ذوب نشده هاي بچ به علت افت دماي كوره به وجود آمده و پديدارشده‌اند.اقدام اصلاحي. ازآنجايي كه دماهاي كوره قبلا"به حالت اوليه برگشت داده شده‌اند، هيچگونه اقدام اصلاحي لازم نبود وذوب نشده‌ها درطي 24 ساعت ناپديد شدند.
 

zeinab68

عضو جدید
کاربر ممتاز
واژه نامه عيوب شيشه

Air Bell

عيوبي در شيشه هاي اُپتيكي قالب زده يا پرس شده كه بصورت حبابهاي غير منظم وجود دارند.

Airline = Hair line

عيبي است كه بصورت يك سري از حبابهاي هوا كه در امتداد يك خط در لوله هاي شيشه اي بوجود مي آيند.

Baffle Mark

عيبي است كه در بطريهاي شيشه اي در اثر از بين دو قسمت قالب يا خوب جفت نشدن آنها بوجود مي آيد و بصورت يك درز يا يك خط برآمده در روي شيشه باقي مي ماند.

Birds cage

گاهي مواقع عيوبي در توليد بطري شيشه اي اتفاق مي افتد كه داخل شيشه با تارهاي شيشه اي پر مي شود.

Black Speck

عيبي در شيشه بخصوص بشكل يك ذره ناخالص ذوب نشده مثل سنگ معدن كرم, در چيني سازي اين عيب مي تواند در نتيجه وجود حاصل از ذرات آهن يا تركيبات آن باشد. در لعاب فلز ورود ناخالصيها مي تواند باعث اين عيب شود.Blibe

عيبي در ظروف شيشه اي كه بصورت حباب كشيده شده با اندازه متوسط كه بين تاول و Seed بوجود مي آيد Gregblibe شامل سولفات سديم حل نشده است.Blister

حباب هواي بزرگي كه اشتباهاً در سطح لعاب چيني ظاهر مي شود. اگر نزديك سطح ظروف شيشه اي باشد آنرا Skin – Blisterگويند. و در صورتي كه در سطح داخل ظروفي كه با دميدن هوا ساخته شده, ايجاد شود به آن Pipe Blister گويند. علل اصلي Blister در لعاب فلز متصاعد

شدن گاز از فلز و آلوده بودن سطح فلز و وجود رطوبت در جو كوره پخت لعاب نيز چنين اشكالي را بوجود مي آورد.

Bloach(us)

ظاهر شدن لكه هائي در صفحه شيشه در نتيجه متوقف كردن سائيدن قبل از اينكه كليه حبابهاي هوا را از بين ببرند.Block Rake

لكه هاي سطحي كه داراي ظاهر زنجيره اي است و گاهي مواقع در سطح شيشه ظاهر مي شود.Bruise

چنانچه ضربه اي به سطح شيشه خورده شود تعداد زيادي ترك در سطح آن بوجود مي آيد كه Bruise ناميده مي شود.Brush Marks

عيوبي كه در سطح بعضي از بطريهاي شيشه اي مشاهده مي شود و شبيه يك سري خطوط عمودي نازك است و بعنوان Scrub Marks شناخته شده اند.Cats Eye

عيبي در ظروف شيشه اي بصورت هلال ماه blister كه ممكن است داراي مواد خارجي باشد.Check, Crizzle Vent

ترك سطحي در ظروف شيشه اي.Chill Mark

عيب سطحي در ظروف شيشه اي كه با ظاهر چروكش مشخص مي شود, و گاهي مواقع هم به اسم Flow line ناميده مي شود كه در اثر تماس غير يكنواخت مذاب شيشه با قالب بوجود مي آيد.Choke

عيبي است كه در موقع ساخت شيشه ايجاد مي شود و معمولاً در گردن شيشه بصورت جمع شدگي ظاهر مي شود.

Cord

عيبي است در شيشه كه در اثر غير يكنواخت بودن ظاهر مي شود و اين شامل شيشه هايي است كه در قسمت هاي مختلف داراي ضريب شكستهاي متفاوت مي باشند.Dapple

نا صافي در سطح داخلي يا خارجي ظروف شيشه اي است.

Dust

عيبي است در لامپ, حباب لامپ يا Valve كه در اثر وجود مواد خارجي خيلي ريز پيدا مي شود و به نام Dusting و Spew نيز شناخته مي شود.Feather

1- عيبي است در شيشه كه شبيه پر است و در اثر ناخالصيهائي كه در زمان شكل دادن شيشه وارد آن مي شوند, بوجود مي آيد.

2- عيبي است در فيبر شيشه اي كه در اثر خم كردن آن ايجاد مي شود.Fin

عيبي است كه گاهي مواقع در ظروف شيشه اي كه بوسيله پرس يا دميدن توليد مي شوند مشاهده مي شود. و اين عيب بصورت خطوط بسيار نازك و برجسته در محل اتصال در قطعه قالب در جسم ظاهر مي شود.Fire crack Firing crack

نوعي ترك است در ظروف شيشه اي كه در اثر شوك منطقه اي ايجاد مي شود و همچنين در ظروف چيني و نسوزهاي غير شاموتي در اثر حرارت شديد بوجود مي آيد.Flow Line

عيب سطحي در شيشه. به لغت C hill Mark مراجعه شود.Hollow Neck

عيبي در گردن بطري شيشه اي كه نتيجه كوچك بودن لقمه اي است كه بطري از آن ساخته شده است اگر بطري شيشه اي داراي پيچ در گردن باشد. بطري با گردن معيوب, Blown– Away گفته مي شود.Irising

عيبي است سطحي بشكل لكه رنگي كه گاهي مواقع در سطح شيشه هاي تخت كه در روي يكديگر انبار شده اند ظاهر مي شود. اين عيب از مخلوط شدن رنگهائي كه همراه آنها بوده بوجود مي آيد و علت آن رطوبت هوا مي باشد. اگر شيشه را در اتمسفر اسيدي آنيل كنند و سپس آن را كاملأ بشويند. يا اگر ورقه هاي شيشه را بوسيله كاغذ جدا نمايند چنين عيبي بوجود نخواهد آمد.Knot

عيبي است در شيشه كه شامل دانه هائي از جنس شيشه است كه تركيب آن با شيشه اصلي متفاوت مي باشد و آنها را با ضريب شكست متفاوتي كه با بقيه شيشه دارند تشخيص مي دهند.Lap

عيبي است در سطح شيشه كه در اثر تا شدن آن اتفاق مي افتد.Mould Mark

عيبي است كه در سطح شيشه و در اثر ناصاف بودن سطح قالب ايجاد مي شود. در صورتي كه شيشه تخت قوس دار مورد نياز باشد آنرا بوسيله قالب يا فريمي كه براي اين منظور آماده شده شكل مي دهند.Nib

عيبي در يكي از گوشه هاي شيشه بشكل برآمدگي كه در موقع برش بوجود آمده است.
 

zeinab68

عضو جدید
کاربر ممتاز
ادامه :

Orange Peel

نوعي تاول سطحي است و نام آن بيان كننده نوع عيب است. اين تاول, گاهي مواقع در لعاب فلز و لعاب سراميك و شيشه ظاهر مي شود. اين عيب را مي توان با تغيير روش اسپري يا وزن مخصوص دوغاب لعاب بر طرف نمود.Overflush

عيبي است در سطح شيشه كه در اثر وارد شدن شيشه مذاب در درز قالب ايجاد مي شود.Overpress

عيبي است در سطح ظروف شيشه اي كه بشكل F in داخلي است.Rack Mark

عيب سطحي در شيشه كه بوسيله غلطك ايجاد شده و اين عيب در نتيجه حركت مكانيكي غلطكها بوجود آمده است.Ream

عيبي است در شيشه تخت است كه در نتيجه وجود لايه هاي نامتجانس يا لايه در داخل شيشه ايجاد مي شود. در صورتي كه از لبه شيشه به آن نگاه شود بصورت يك سري خطوط موازي ديده مي شوند و ظاهر آنها مثل يك سري ورق كاغذ است كه روي هم انباشته شده اند.Reboil

حبابهاي ظاهري هوا در موقع توليد شيشه يا لعاب فلز است. بعد از اينكه شيشه مذاب ظاهراً كليه حبابهاي هوا را از دست داد ممكن است دوباره در آن دوباره حباب ظاهر شود و در لعاب فلز در حين پخت دوم يا سوم در سطح آستري لعاب ورق حبابهاي هوا ممكن است ظاهر شود.Red Edge

عيبي است در شيشه تخت كه عبارتست از وجود تعداد زيادي سوراخ ريز و چنانچه لبه هاي شيشه را جلا دهند بعلت همين سوراخهاي ريز ناصاف خواهند بود.Rocker

بطري شيشه اي كه معيوب است و ته آن مقعر مي باشد.Roler Mark or Roller . Scratch

عيبي است در سطح شيشه هايي كه بطور عمودي كشيده شده اند و در اثر تماس غلطكها با شيشه blemish ايجاد مي شوند.Scab

عيبي در شيشه كه در اثر باقي ماندن گلوله اي از سديم سولفات ايجاد مي شود و همچنين به عنوان Whitswash شناخته مي شود.Scale

عيبي است در شيشه يا لعاب فلز كه در اثر مدفون شدن ذرات اكسيد فلزات يا كربن ايجاد مي شود.Scrub Marks

سطحي معيوب در بطرهاي شيشه اي.Scum Scumming

مواد اوليه ذوب نشده كه در سطح شيشه مذاب در تانك كوره و ذوب شيشه شناور مي شود.

Seed

عيبي است كه بصورت ذرات كوچك هوا در شيشه ظاهر مي شود. در صورتي كه نزديك سطح شيشه باشند و آن را پاليش نمايند اين حبابها باز شده و بنام Broken Seed شناخته مي شوند.Skylight

صفحه شيشه اي كه جنس نا مرغوب دارد.Slugged Bottom

عيبي در ظروف شيشه اي كه عبارتست از اختلاف ضخامت در ته ظرف (يك طرف ته ظرف ضخيم و طرف ديگر نازك است) و همچنين به آن Wedged-Bottomو(U.S.A) Heel–Tap اطلاق مي شود.Stone

ذوب نشده هاي مواد اوليه و يا ذوب نشده هاي ناشي از آجرهاي نسوز كوره كه در شيشه نهايي نمايان هستند.Striae

عيبي در شيشه كه بشكل نخ خيلي نازك است و بنام Vein شناخته شده است.Sugar

عيبي در شيشه كريستال سربي كه در اثر عدم كنترل دقيق ضمن صيقل دادن با اسيد ايجاد و سپس بصورت كريستال در سطح شيشه ظاهر مي شود.Sugary cut

زبري غير ضروري لبه شيشه تخت كه در اثر برش نامناسب حاصل مي شود.Tear

يك ترك باز در ظروف شيشه اي است.Wave

عيبي در شيشه هاي عينك كه در اثر عدم يكنواختي بافت شيشه STRIAE بوجود مي آيد.
 
بالا