معماری هندسه مقدس (شرت کاتهای مفهومی)

pyramids

عضو جدید
کاربر ممتاز
از زمانیکه انسان معماری همسو با اقلیم را به حد نهایت خود رساند موضوع زیبایی را مورد توجه قرار داد.
از معماری بناهای تپه زاغه قزوین تا روستای چاتال هویک ترکیه اقلیم موضوعی بوده که بیشترین توجه را به سمت خود جلب کرده.گرچه تحقیقات باستان شناسان به تازگی نشان داده که موضع زیبایی هم موضوعی نبوده که در بین انسانهای زمان باستان نادیده گرفته شده باشد.اما با گذشت زمان زیبایی و مفاهیم زیبایی شناسی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، در معماری یونان به تناسبات و انواع ستونها و سنتوری بیشترین توجه شده است.
و اما موضوع تناسبات وقتی مورد توجه قرار گفت که دانشی از حس مکان و تجربه بهترین اضلاع بدست آمده بود.که روشنگر این موضوع است که دلایل زیادی برای احداث یک بنا داشته اند.
ولی در مورد معماری ایرانی اسلامی احداث بناها همراه با توجه به موضوعات فلسفی،عرفانی بوده است که برای مثال در مساجد موضوع خدا موضوع اصلی طراحی بوده است. و بزرگترین شاهکارهای معماری در گنبد روی میداده است. اما اینکه گنبد چه معنا و مفهومی دارد و نقوش زیر گنبد چه معنایی را یدک میکشد موضوعی است که بحثی بسیار طولانی و انواع دلایل و براهین را درون خود دارد.
در زمینه ای-تی سیمیلارز فانکشنها مواردی هستند که دیدن آنها مفهومی خاص را در ذهن انسان بوجوی می آورند. و توسط یک شکل موضوعی را بدون بیان و به زبان آوردن به ذهن مخاطب انتقال میدهند
در شعر و ادبیات موضوعاتی همچون شراب مفهومی فراتر از یک کلمه را یدک میکشد و همچون دربی دنیایی را به سوی شنونده میگشایند.
این شورت کاتهای مفهومی در معماری نیز به چشم میخورند که گنبد نمونه ای از این موضوعات است که همواره موضوع خدا را به ذهن انسان منتقل میکند. از گنبد کلیسای جامع فلورانس تا گنبد مسجد جامع اردستان موضوع اصلی خداوند است.
و اما یکی از ا پارامترهایی که گنبد را به عنصری عرفانی تبدیل میکنند کثرت و وحدت است که توسط پترنهای زیر گنبد که سازه گنبد را تعریف میکنند ایجاد میشود.ولی پترنها را میتوان تعریفی نیز از کثرتی وابسته به وحدت و یگانگی خداوند دانست. که در اصل کثرت و وحدتی یک وحدت است و ان موضوع خداست، خداوندی که در تعریف آن انسان نیز از خداست.
و تا به اینجا میتوان نتیجه گرفت که پترنها شورتکاتهای مفهومی ای در زیر گنبد هستند که مفهوم خداوند و زمین را در بر دارند.
این موضوع در ادامه به برسی تاثیر هندسه مقدس بر روی پترنهای زیر گنبد خواهد پرداخت . نهایتاً نمونه های استفاده شده از این معماری در ابنیه ای بغیر از مسجد..

و اما چگونگی ایجاد پترنهای زیر گنبد. در ابتدا باید به تفاوت از پترنهای اسلامی و مسیحی اشاره کرد. در بعضی پترنهای زیر گنبد کلیساها موضوع پیوستگی مورد توجه قرار نگرفته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه به یگانگی روح خداوند و انسان است. وحتی گاهی شاهد ترسیم نقاشی هایی در زیر گنبد هستیم
گرچه در اکثریت پترنها پایه تمام نقوش استفاده از دایره است. در بعضی موارد شاهد استفاده از مثلث و مربع هم هستیم، و اما در هیچ پترنی زیر گنبد نمیتوان دایره را نادیده گرفت. حتی استفده از اشکالی مانند ستاره هم کاملاً از دایره سرچشمه گرفته است.
در مورد ایجاد پترنها همواره از دو روش استفاده میشود چرخش دایره ها به دور یک دایره و چرخش دایره ها با فاصله از یک دایره که در هر دو روش تقاتع دایره ها بعد از چرخش 360درجه ای اشکال زیبایی را بوجود می آورد که در فرهنگ غرب با عنوان flower of life شناخته میشوند.
اما در مجموع طراحی اکثریت گنبدهای اسلامی از طریق این دو روش انجام میشده است.که با استفاده از حذف و یا اظافه کردن خطوط و یا حتی تغییر ماهیت خطوط سعی بر پیوند بین زندگی زمینی و خداوند داشتند. موضوعی که به خوبی پیوند روح خدا و انسان را اشکار میساخته است.
و اما من سعی به استفاده از این اشکال در معماری نوین داشتم. و پس از بررسی این اشکال متوجه برتری محسوس دایره نسبت به مستطیل،مربع،دایره وسایر اشکال در زمینه طراحی هایی با دید از 4جهت شدم. البته با استفاده از کشیدگی در این اشکال میتووان انرژی را در دو سمت افزایش داد.
و اما طرح ایجاد شده نهایتاً مفاهیم بسیاری را در دل خود خواهد داشت. و اما نکته کلیدی این موضوع این است که وقتی پترنها از روی آسمان به زمین می آیند مفاهیم معنایی تازه میابند. و باید از نگاهی جدید به برسی این موضوعات پرداخت.
در ادامه طرحهای این سبک را پیوست خواهم کرد و شما نظر خواهید داد که این روش چقد موفق خواهد بود.
با تشکر
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

pyramids

عضو جدید
کاربر ممتاز
.......
 

پیوست ها

 • 1 (1).jpg
  1 (1).jpg
  19.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 1 (2).jpg
  1 (2).jpg
  20.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 1 (3).jpg
  1 (3).jpg
  21.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 03.jpg
  03.jpg
  57.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 01 (12).jpg
  01 (12).jpg
  54.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 02.jpg
  02.jpg
  39.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 01 (10).jpg
  01 (10).jpg
  58.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • 3 (2).jpg
  3 (2).jpg
  39.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
"هو الذي اعطي كلَّ َ شئ َ خلَقه ، و خلق ُكلَّ شئ و َقدره َتقديرا" و َ صورُكم َفَاحسن ُ صورُكم"
اوست (آفريننده اي) كه به هر چيز آفرينشي متناسب (با هدف، عملکرد و چيستي منحصر به فرد و خاصِّ آن را) داد (و متناسب با اهداف و نقش عملكردي اش نسبت به خود و نسبت به مجموعة موجودات مرتبط با آن) اعضاء و اندام هائي به جا و به اندازه و با شكلي مناسب عطا فرمود)، * و هر چيز را بيآفريد و آن را در نيكوترين حالت اندازه كرد (و ساختار آن را با هندسه اي مناسب تقدير نمود)، * همو كه (شما را ) صورت بخشيد و صورت هايتان را به نيكوترين حال صورتگري
نمود.
همانطور كه در ترجمة آيات ديده مي شود، موضوعات زير در
١. هر يك از اشياء عالم وجود آفرينش ويژة خود را دارد.
٢. هر يك از اشياء متناسب با آفرينش ويژة خود هندسه و يا قدر ويژ هاي دارند.
٣. اندازه مندي ويژة هر يك از اشياء و نظام وحدت بخش هندسهيكي از علل آفرينش زيبائي است.
در كاشان، نورگير خانه بروجردي ها، بيان مثال گونه اي از نقش هندسه در به وجود آوردن وحدت، كليت و پيوستگي در يک نظام و يا سيستم است. همانطور که در تصوير مشاهده مي نمائيد، به کارگيري هندسه اي عقلاني در عين وجود گوناگوني و کثرت اجزاء سبب بروز وحدت، كليت و پيوستگي در مجموعة بادگيرهاي سقف شاه نشين خانة بروجردي ها گرديده است.
هم جنسي، هم آهنگي و در نتيجه وحد ت ذاتيِ نور، عقل يا علمي كه در قلب معمارِ مسلمانِ مؤمن مي درخشد با نو ر حضرت آفرينندة آفريده ها (يا عقل ُ کل) كه تبيين كنندة تمامي كيفيات و كميات در مجموعة واحد، م ّ تحدالاعضاء و تق سيم ناشد ني جهان هست ي، و از جمله مجمو عة طبيع ت، و نظام حاكم بر ساختار رياضي وجودِ کالبدي و ُ صوري آن است، خود باعث ايجاد وحدت، ُ کّليت، هم آهنگي و هم شكلي در آفريد ه هاي معمار مسلمان در خود و با
مجموعة جهان آفرينش گرديده ، و در نهايت سبب بروز وحدت،كليت و پيوستگي هنر او با هن رِ هنرمندِ برترين عالم است. (به منظور رسيدن درک ملموس تري از چگونگي ظهور و بروز اين صفات يعني وحدت، ُ کليت، هم آهنگي و ه م شكلي در آثار کالبدي هنر
..................
بقیه مقاله رو ضمیمه می کنم
دیگه نمی دونم چقدر با ربط...بی ربط نوشتم:smile:
http://s1.picofile.com/file/7934527418/هندسة_جاویدان_یا_هندسة_آسمانی_در_معماری_اسلامی.pdf.html
 

qazal.

عضو جدید
والا نظری ندارم.... قشنگ هستند....خودتون توضیح دادین منم ترجیح میدم بگم که..... کسانی‌که به‌ تفسیر و تشریح یک اثر هنری می‌پردازند، اغلب آهنگر بلخ را با مسگر شوشتر اشتباه می‌گیرند(پابلو پیکاسو) در واقع اینم یه نوع اثر هنریه...ضوابط و برنامه فیزیکی خاصی رو شامل نمیشه که نظر نقد کننده داشته باشم....توضیحات رو هم که خودتون نوشتین....المان های زیبایی هستند....علاوه بر المان، اگر در حد مقیاس فضایی باشه، با قرار گرفتن درونش، روح و حس فضا رو هم القا میکنه... یکی از شکلها، همون که پلانش شبیه دایره ست، میتونه کاربرد های دیگه علاوه بر المان داشته باشه...
 
بالا