مشاهده شکلگیری یک سیاره دوردست برای اولین بار

*** s.mahdi ***

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
[h=2] مشاهده شکلگیری یک سیاره دوردست برای اولین بار
[/h]

» سرویس: علمي و فناوري - علميکد خبر: 91121207456
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱یک تیم بینالمللی از ستارهشناسان در شیلی توانستهاند به اولین مشاهدات از یک سیاره در حال شکل گیری که هنوز در صفحه غلیظی از گاز و غبار قرار داشته، دست یابند.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محققان با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا به بررسی صفحهای از گاز و غبار اطراف ستاره جوان HD 100546 پرداخته اند که در فاصله 335 سال نوری از زمین قرار دارد.


بر اساس گزارش منتشر شده از مقر رصدخانه جنوبی اروپا در آلمان، جسم کشف شده که بنظر یک سیاره در حال شکلگیری است، هنوز در صفحهای از مواد اطراف ستاره جوان قرار دارد.

به گفته دانشمنندان، این سیاره کاندید، احتمالا یک سیاره گازی غولپیکر مانند مشتری است.


تاکنون شکلگیری سیاره بیشتر توسط شبیهسازیهای رایانهای قابل مشاهده بوده و در صورت حقیقت داشتن این کشف، این اولین بار خواهد بود که دانشمندان خواهند توانست فرآیند شکلگیری سیاره و تعامل آن با محیط پس از شکلگیری را بطور تجربی در یک مرحله بسیار ابتدایی بررسی کنند.

این سیاره کاندید به شکل یک حباب کمرنگ در صفحه اطراف ستاره میزبانش توسط اپتیکهای تلسکوپ بسیار بزرگ شناسایی و با شیوههای برررسی داده تائید شد.


 

Similar threads

بالا