مدارک لازم برای درخواست تسهیلات

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
مهم ترین مدارک و مستنداتی که یک کار آفرین برای دریافت تسهیلات اعتباری باید به بانک ارائه دهد عبارتند از :

۱. برگه درخواست تسهیلات که در آن میزان و مورد مصرف تسهیلات؛ مدت و نحوه باز پرداخت؛ وثایق و تضمیناتی که می تواند ارائه دهد، ذکر شده باشد.

۲. مدارک مربوط به شناسایی مشتری که شامل شناسنامه یا کارت ملی مشتری است. اشخاص حقوقی باید تصویر صفحات شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و صفحات شناسنامه صاحبان امضای مجاز شرکت را ارائه کنند.

۳. برخی فعالیت ها نیازمند مجوز یا پروانه هستند که ارائه آنها هم ضروری است.

۴. مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت یا کسب و کار یا قرارداد اجاره ی محل کار نیز باید در اختیار بانک قرار داده شود.

۵. اسناد؛ وثایق و تضمینات و آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق و اموال منقول و غیر منقول نیز به بانک تحویل داده می شود.

۶. کار آفرین باید مشخصات؛ قیمت و تاریخ خرید ماشین آلات؛ تاسیسات و ابزار کار خود را تهیه کند و در اختیار بانک قرار دهد.

شرکت ها یا اشخاص حقوقی علاوه بر مواردی که گفته شد می بایست مدارک و مستندات دیگری را نیز شامل اساسنامه شرکت؛ تصویر شرکت نامه و روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت؛ تصویر روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در اساسنامه و سرمایه شرکت و فهرستی از مشخصات سهام داران ارائه کنند.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads

Similar threads

بالا