تسهیلات اعتباری

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
انواع تسهیلات اعتباری از لحاظ مدت به سه دسته کوتاه مدت؛ میان مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند.

تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله؛ تسهیلات میان مدت یک تا پنج ساله و تسهیلات بلند مدت بیش از پنج ساله هستند.

تسهیلات از لحاظ مورد مصرف به دو دسته تقسیم می شوند : تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه گذاری.

تسهیلات سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم یدکی و تامین نیازهای پولی و نقدینگی شرکت پرداخت میشود مانند تسهیلات فروش اقساطی خودرو و تسهیلات سلف.

تسهیلات سرمایه ای معمولا به موارد تامین هزینه های سرمایه ای یا طرح های سرمایه گذاری ثابت مانند زمین؛ ساختمان؛ ماشین آلات و تاسیسات واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.

تسهیلات از لحاظ محل تامین منابع نیز قابل طبقه بندی هستند. تسهیلات یا از محل منابع تکلیفی و وجوه اداره شده. منظور از منابع داخلی بانک ها؛ همان سپرده هایی است که سپرده گذاران نزد بانک ها سپرده گذاری کرده اند.

منابع تکلیفی یا وجوه اداره شده متعلق به دولت است و دولت تعیین می کند که این منابع به چه بخش یا کدام یک از بخش های اقتصادی پرداخت شود.تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Similar threads

بالا