فرایند پرداخت تسهیلات در بانک

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
پرونده اعتباری مشتری شامل درخواست کتبی متقاضی؛ مدارک مربوط به فعالیت متقاضی؛ جوابیه استعلام میزان تعهد؛ بدهی و چک برگشتی مشتری و همچنین اطلاعات اعتباری است که توسط کارشناسان بانک از فعالیت مشتری بدست میاید.

ذکر این نکته ضروری است که بانک طرح پیشنهادی را از نظر داشتن توجیه فنی؛ اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار می دهد. گاهی نیز نظر مراجع مهرفی کننده مانند وزارت تعاون؛ وزارت صنایع و معادن یا وزارت کشاورزی را در مورد وضعیت طرح؛ استعلام می کند.

در فرایند پرداخت تسهیلات؛ ابتدا متقاضی به یکی از شعب بانک ترجیحا در آن بانک دارای حساب است مراجعه می کند و درخواست تسهیلات خود را به شعبه تحویل می دهد. چنانچه از دستگاه های اجرایی هم معرفی نامه ای برای دریافت تسهیلات داشته باشد؛ این معرفی نامه را نیز به همراه درخواست خود به شعبه ارائه می کند.

در این مرحله ، شعبه درخواست متقاضی را بررسی می کند. بانک از محل اجرای طرح بازدید به عمل می آورد و نهایتا میزان تسهیلات مورد نیاز متقاضی را با میزان تسهیلات مورد درخواست متقاضی و حدود اختیارات شعبه تطبیق می دهد و چنانچه تسهیلات مورد نیاز در حد اختیارات تفویض شده به شعبه باشد؛ پرداخت تسهیلات به متقاضی در کمیته اعتباری شعبه تصویب می شود و در نتیجه به متقاضی اعلام می شود.

در صورتی که تسهیلات مورد نیاز برای اجرای پروژه؛ خارج از اختیارات شعبه باشد؛ پرونده متقاضی به شعبه مرکزی یا همان سرپرستی ارجاع میشود. در شعبه مرکزی یا سرپرستی؛ پرونده به اداره امور طرح ها ارسال میشود. در اداره امور طرح ها ابتدا مدارکی که توسط شعبه به اداره امور طرح ها و اعتبارات ارسال شده است مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله نیز میزان تسهیلات مورد نیاز با تسهیلات مورد درخواست متقاضی و حدود تفویضی به سرپرستی تطبیق داده میشود و در خاتمه یک گزارش کامل از طرح تهیه میشود و به کمیسیون اعتبارات بانک تحویل داده میشود.

کمیسیون اعتبارات بانک طرح را بررسی و در این رابطه اظهار نظر می کند. اظهار نظر نهایی در رابطه با طرح، توسط مدیر امور طرح ها و اعتبارات بانک انجام میشود. در صورتی که درخواست متقاضی مورد قبول واقع شود؛ این مطلب به شعبه اعلام میشود و شعبه؛ متقاضی را برای تنظیم قرارداد؛ به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی می کند تا در آنجا قرارداد تنظیم و منعقد شود. پس از تنظیم قرار داد؛ تسهیلات به متقاضی پرداخت می شود.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads

Similar threads

بالا