مدارك زبان فرانسه در ايران

wwwparvane

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=2]م[/h]
مدارك زبان فرانسه د[h=2]دارك زبان فرانسه در ايران[/h]ر ايران

DELF و DALF در سال 1985 به وجود آمدند.
اين دو امروزه تنها مدارك زبان فرانسه به عنوان زبان خارجي هستند كه توسط وزرات آموزش ملي فرانسه به رسميت شناخته مي‌شوند. از سال 1988، مدرك DALF داشتن دانشجويان خارجي را از گذراندن آزمون زبان براي ورود به دانشگاه معاف مي كند. با مدارك DELF و DALF مي توان جايگاه دقيق داوطلبان را در ميان 10 ردة متفاوت معين نمود.


DELF (مدرك تحصيلات زبان فرانسه)
از دو پايه تشكيل شده است. از شش واحد قابل ذخيره (يعني زبان آموز پس از توقف تحصيل، براي ادامة مجدد نيازي به شروع از ابتدا ندارد و همان واحدهاي اندوختة قبلي را ادامه مي دهد) تشكيل گرديده است (A1, A2, A3, A4, A5, A6) كه هر يك مؤيد شايستگي معيني در زمينه شناخت زبان فرانسه است: بيان عمومي ، بيان احساسات ، شناخت فرهنگ و تمدن فرانسوي…
DALF (مدرك پيشرفته زبان فرانسه)
شامل چهار واحد است كه مؤيد توانايي يك دانشجوي خارجي براي دنبال كردن مؤثر دوره تخصصي خود در يك دانشگاه فرانسوي است. آزمونهاي DELF و DALF در كانون زبان ايران در تهران انجام مي‌شود.


DAEFLE (مدرك توانايي تدريس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجي)
اين مدرك كه توسط Alliance Française و با همكاري CNED تشكيل و پيشنهاد گرديده، مخصوص داوطلباني است كه قصد تدريس در FLE را دارند.
به دنبال آزمون پذيرش كه در مركز فرانسه زبان قطب راوندي تهران انجام مي شود، داوطلبان شش مرحله تخصصي را براي دريافت مدرك پشت سر مي گذارند.


زبان فرانسه براي كار- زبان فرانسه براي گردشگري
به دنبال توافق امضاء شده با اتاق بازرگاني پاريس، مؤسسة فرهنگي و هنري قطب راوندي يك دوره حرفه اي زبان فرانسه براي كار و گردشگري را با ارائه مدرك برگزار مي كند. اين دوره آموزشي ويژة داوطلباني است كه تسلط خوبي بر زبان فرانسه داشته باشند.


آزمون ورودي دانشگاه
هر دانشجوي خارجي كه مايل به ثبت نام در دوره اول تحصيل يك دانشگاه فرانسوي باشد، بايد پيش از ثبت نام قطعي براي سال دانشگاه مورد نظر، آزمون پذيرش اوليه را بگذراند. آزمون توسط SCAC برگزار مي‌گردد.


 

Similar threads

بالا