لیله‌الرغائب است، مراقب آرزوهایت باش

shayan133

عضو جدید
کاربر ممتازامشب بزرگی‌ات می‌شود آرزوهایت

لیله‌الرغائب است، مراقب آرزوهایت باش


کوچک که بودی برای داشتن بهترین اسباب بازی‌های دنیا دعا می‌کردی. برای خانه‌ای پر از خوراکی، برای کمی بیشتر تاپ سواری... یادت هست؟


کوچک که بودی برای داشتن بهترین اسباب بازی های دنیا دعا می کردی.برای خانه ای پر از خوراکی ،برای کمی بیشتر تاپ سواری ...یادت هست؟بزرگ تر که شدی آرزو برایت قبول شدن امتحان و دانشگاه رفتن،کار و در آمد بود.به یاد داری؟ امروز هم... نمی دانم.نمی دانم دنیای آرزوهایت امروز تا کجا فکر می کند و دلداده کدام آیین است،نمی دانم حواس دلت امروز زمام دار چه کسانی است ..تا کجا تقوا دارد و چقدر مهربان است....اما لیلةالرغائب را مراقب آرزوهایت باش...
ر
اه آسمان، خدا، اجابت، بخشش شاید در نظرت سخت بیاید.طولانی. دست نیافتنی. اما امشب که عاشق شوی پیاده هم می شود تمام آن مسیر طولانی را ساده به پایان رساند بی هیچ سخنی از رنج و کم طاقتی بندگان. می شود کوله بار دنیا را هر قدر هم سنگین از شانه هایت پایین بکشی تا دل کوچکت را به بی کران آسمان گره بزنی، برای ثانیه ای خدا...

امشب از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی، صاحبخانه برای استقبال می آید.با طبقی از آرزوهایی که می خواهی...امشب ..لیلة الرغائب ...مراقب آرزوهایت باش...

ضیافت اولین شب جمعه رجب، لیلة الرغائب، خواب خیلی ها و آرزوی مردمان بسیاری را تعبیر کرده. به خیال مردمان بسیاری رنگ واقعیت رسانده.خیلی از مردم برای رسیدن به حاجت های خود دست به دامان این شب می شوند،به ضمانت یک سال انتظار...

تا چند سال پیش خیلی از ما این وعده گاه را نمی شناختیم .وعده گاهی که خدا در آن بردبار است به گناهکار ترین بندگان،وعده گاهی که باید امیدوار تر از پیش باشی به استجابت،آنجا که برای هر چه بخواهی مختاری و خدا به تمام آنچه می گویی شنوا تر از پیش منتظر است...

امشب چه سیاه باشی و چه سپید،هر چه قدر که نا امید،هر چه که بخواهی از خدا ،امیدوار باش به اجابت...

امشب اعانت جستن به فضل و کرمش برای آنکه امید دارد،مباح است...

امشب تمام فرشته ها از ثلث شب که بگذرد در میان کعبه به خدا برای بخشش بندگان روزه دار رجب دعا می کنند...

لیلة الرغائب تو مختاری برای انتخاب آنچه می خواهی،برای داشتن گوشه ای از تقدیری که آرزویش داری، برای آنچه می خواهی باشی...

شاید این شب در آیین های مردم دیگر،در کریسمس، انتظار بودا و روزهای دیگر مردمان دیگر تجلی کوچکی داشته باشد اما مقایسه در رتبه و منزلت،در ارج و بندگی بی حساب پای خودت...

گریزی به اعمال این شب و نیم نگاهی به دعا ها و معانی درد دلت با خدا می ارزد به تجربه حس گوش دادن کسی به تمام آنچه می خواهی ،بیشتر از همیشه و هر روز...می ارزد به یک دل سیر دعا...به لذت گفتن یک طومار آرزو...

امشب می شود خیلی چیزها از خدا خواست. دنیا و آخرت را، ثروت و تملک را ،بندگی،قدرت،گذشت،آرامش و ... خودخودخود خدا را...
ودراخراگر دوست داشتی ارزویت را در این شب مقدس بازگو کن تا دوستانت برای رسیدن تو به ارزویت دعا کنند

 
آخرین ویرایش:

shayan133

عضو جدید
کاربر ممتاز
.​
شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن​
.​
.​
.​
الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است.​
لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست و من آرزو دارم​
دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار​
زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار​
.
.
.
شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم.​
برای هم دعا کنیم.​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست آرزو میکنم​
خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار​
باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.​
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.​
بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از​
درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم.​
بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست آرزو میکنم​
خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار​
باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار​
.​
.​
.​
شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است.​
از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست خدایا به حق این شب عزیز همه رابه ارزوهایشان برسان
خدایا ما را ان ده که آن به.
خدایا شیرینی بخشش و محبت را به ما بچشان​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى، و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد،​
و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد، و پس از تنهاییت، نفرت از کسى نیابى​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست برایت آرزو میکم​
روزهایت هر یکی بهتر ز قبل، خوش بود بر کام تو این روزگار​
همچو شمعی باشی و همراه گل، من بگردم دور تو پروانه وار​
.​
.​
.​
شب آرزوهاست و با هر زبان ، با هر عقیده ، در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید​
ما را بی نصیب از دعاهایتان نگذارید . . .​
نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود​
فقط می دانم​
خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد​
و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی​
و من برای تو​
خوشبختی ات را آرزومندم . . .​
.​
.​
.​
باز پنجره های ملکوت به بهانه ی دیگر گشوده شد​
و چه عاشقانه می سراید : این الرجبیون ؟​
چه خدای عاشقی که گناه می خرد و بهشت می فروشد و ناز بنده می کشد​
.​
.​
.​
خدایا آنکس که امشب صادقانه یادم میکند​
هر لحظه عاشقانه یادش کن . . .​
.​
.​
.​
امشب را در کنار ثانیه ها ، آمین گوی آرزوهایت می شوم​
آرزویم را دعا کن . . .​
.​
.​
.​
امشب ؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی​
صاحبخانه برای استقبال می آید​
با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی​
پس از بزرگ ، چیزهای کوچک نخواهیم . . .​
.​
.​
.​
ایستاده ام برای دیدن شاخه های الماس آرزوهایت​
سبدی که خدا امشب به تو هدیه می دهد​
مرا هم به خدایت نشان بده . . .​
.​
.​
.​
خدایا! کمک کن​
معرفت ده​
بینش ده​
که در شب آرزوها،​
در قلبم، آرزویی داشته باشم​
تو گویی به داشتن چنین بنده ای با چنان آرزویی به فرشتگانت مباهات کنی​
.​
.​
.​
امشب بزرگی‌ات می‌شود آرزوهایت​
لیله‌الرغائب است، مراقب آرزوهایت باش . . .​
التماس دعا​
.​
 

shayan133

عضو جدید
کاربر ممتاز
شب آرزوهاست
بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین​
امشب را گرسنه خواهد خوابید.​
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.​
بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید​
اللهم عجل الولیک الفرج
.
.​
.​
امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت​
آرام روان گشت دلت سوی خدایت​
رفتی به در خانه ی آن قاضی حاجات​
یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت . . .​
.​
.​
.​
سحرگاهان؛​
که شبنم آیتی از پاکی دل را،​
به گل های بهاری هدیه می بخشید؛​
به آن محراب پاک درگه حق آرزو کردم:​
برایت خوب بودن، خوب دیدن، خوب ماندن را . . .​

.​
.​
.
.
سر سجاده نماز و نیاز به یاد هم باشیم در میان اشک های جاری از چشم ها​
در میان ارزوهایی از جنس احساس . . .​

.​
.​
.​
امشب​
برای بیداری انسان در بین الطّلوعین شرق و غرب و انتظار برای صبح زمین دعا کنیم​
.​
.​
.​
خدای من!​
چقدر دوست دارم که وقت مناجات خدای من بخوانمت، الهی … ربی …​
این حس مالکیت، این که تو خدای من هستی …​
انگار همه ی حفره ها و جاهای خالی را پر می کند …​
.​
.​
.​
بیایید تو شب آرزوها از خدا بخواهیم نیمه شعبان امسال رو​
با حجه بن الحسن جشن بگیریم . . .​
آمین​
.​
.​
.​
لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.​
در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنا­ی آسمان خواهد نشست.​
بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.​
.​
.​
.​
چه خوش باشد که بعد از انتظاری​
به امیدی رسد امیدواری​
چه شیرین است روز وصل یاران​
پس از عمری فراغ و انتظاری
 

glosi

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
ارزو دارم بهاران مال تو .شاخه های یاس خندان مال تو .ساده بودن های باران مال تو / ان خداوندی که دنیا افرید تا ابد همراه و پشتیبان تو
شب ارزوها بر همه مبارک
با ارزوی رسیدن همه به ارزوهاشون
 

Tahmim

عضو جدید
تا سر بر می آوری روزها پی هم می روند و تو می مانی و دل.
تو می مانی و حرفهای ناگفته و درهای ناسفته.
تو می مانی و هزار آرزوی جا مانده از پیک بیان که در صندوقخانه وجودت برای شب مبادا ذخیره کردی.
و... این شب ،شب بیرون کشیدن همه آن ناگفته ها از صندوق دل است.
بیا این بار من و تو با هم بخواهیم ، تو برای من و من برای تو.
امشب شب آرزوها و شکوه رغبت و اشتیاق پر کشیدن تا بر دوست.
امشب شب گشودن قفلهای زبان است در برابر او که از دلمان خبر دارد.
و... امشب شب رسیدن به خواسته هایی است که باید خواست و می شود رسید، اگراو بخواهد.
خدایا، در این شب بر ما عنایتی کن که دلهامان همیشه پرکشان بام مهر تو باشد و امیدمان به ریسمان الهیت متصل و نگاهمان بر دستان کرم تو.
برایم عشق می خواه ای همه عشق که جز عشقت مرا شوری به سر نیست
با تمام وجود میگم: برای همدیگه دعا کنیم
شبتون به زیبایی نام خدا
 

sadaf2012

عضو جدید
:gol::gol::gol:امام زمان (ع)فرمودند: برای فرج مابسیاردعا کنید که گشایش شمادرهمان است. :gol::gol::gol: دوستان بیایید دراین شب زیباوپرمعنویت ظهور هرچه زودتر ولی نعمت وامام زمان عزیزمان را( که ارزوی همه پاکان وصالحان جهان است) سرفصل همه ارزوهایمان قراردهیم وصمیمانه وبااخلاص بگوییم:اللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم:gol: اللهم عجل لولیک الفرج :gol:الساعه الساعه الساعه:gol: العجل العجل العجل :gol:یا ارحم الراحمین:gol: بحق محمد واله الطاهرین:gol::gol:
 

mohandes soror

عضو جدید
کاربر ممتاز
خدایا
آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری
و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .
لیله الرغائب شب آرزوها ست


برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .


دوستان ازهمه التماس دعا دارم
 

sage007

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
خدا کنه شعور و فهم و عقل و درک همون با هم بالا بره .
 

ناشناس آشنا

عضو جدید
آن شب خودم گفتم به ماه کامل نگاه کنی
گفتم آرزو کن حتما به آن میرسی
من هم نگاه کردم
آرزوی من برآورده شدن تمام آرزوهای توبود
وچه می دانستم
که آرزویت رسیدن به اوست
وتنهایی اکنون من.......


واقعا مراقب آرزوهاتون باشین
 

Similar threads

بالا