فیلم اموزشی روش ریشه گیری اعداد

nice_Alice

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز

کلیپ آموزش روش ریشه گیری اعداد

قسمت اول

قسمت دوم
 
بالا