#علی_قاضی_نظام

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
🍁🍃من و این شعر ِ تکراری

شروع شب به بیداری...؛

تو و عطری که جا مونده

تمامِ شب خود آزاری #علی_قاضی_نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
خودش را احساسی ترین آدمِ روی زمین نامید

وقتِ رفتن اما،

صحبت از منطق میکرد!

#علی_قاضی_نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
مشکل اینجاست که شب ها،

دقیقاً دلتنگِ آنهایی می شویم

که برای فراموش کردنشان

جان کَندیم!
👤علی قاضی نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
حالمان داشت خوب می شد

که باز کسی را "باور" کردیم

👤علی قاضی نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
‍ يك روز بى هوا
سر ميزنم به آنكه قبل از من،
در حياط خلوت زندگى ات،
سركى كشيده باشد
قسمش ميدهم به دين و ايمانش!
از تو بگويد برايم...
ديده موهاى پريشانت را؟
لمس كرده لطافتِ دستانت را؟
بوييده عطرِ تنت را؟
شنيده از لبانت دوستت دارم را؟
و اى كاش لال باشد
كاش لال باشد
لال باشد .


‌• علی قاضی نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
فكر كردن به تو
بَختَكِ شيرينى ست
كه شبها مى افتد به جانم..

✍️علی قاضی نظام

 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
"شب" را گوش كن
پر از نجواست
پر از صدای تنهايی آدم هاست
بايد قدر دانست
حيف است به اين راحتي ها صبح شود...
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
من

حرف دلم را به

زبان كه نه

مي ريزم داخل چشم هايم...

با پلك زدنم

تمام خواستنم را بخوان!


((علي قاضي نظام))
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
طوری بیا که به تمامـِ
روزهایِ نبودنت بیارزد ♥️


#علی_قاضی_نظامـ
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
از دريا گرفتمت
زيباترين ماهی دريا بودی ،
آزاديی عمل داشتی
و هر كجا اراده ميكردی ميرفتی !
با هر كدام از ماهی ها كه دلت ميخواست،
تا آن سرِ دنيا شنا ميكردی ،
خودخواه بودم دستِ خودم نبود ...
انداختمت داخلِ تُنگم و صبح تا شب دست و پا
زدنت را با لذت تماشا كردم ،
برای من عاشقی را تعريف نكرده بودند !
گفتند محدودش كن محدودت كردم
خواستم جبران كنم، ديدم آمدی روی آب
گاهی چه زود دير ميشود ...


#علی_قاضی_نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
آسمان دلت كه گرفت،
باران مي شوم برايت،
روى گونه هايت جا خوش می كنم،
اشك هايت را قطره قطره
همراه می شوم تا كنارِ انحناى لبهايت...
بوسه،
باران،
بوسه بارانت می كنم


#علي_قاضي_نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
اين تـو،اين هـم جانـم
ڪہ می‌شـود ضميـمہ‌ے
چنـد حـرفىِ نامَـت!
حالا با هـربار بہ زبـان آوردنِ اسـمت،
هـزاربار جانـم برايـت می‌رود...!
#علی_قاضی‌نظام
 

Similar threads

بالا